Aktualności spółki

Zmiana w Zarządzie Columbus Energy

6 kwietnia 2022 14:43

Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował o złożeniu przez Janusza Sternę rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Spółki ze skutkiem na dzień 6 kwietnia 2022 r. Janusz Sterna będzie nadal ściśle współpracował ze Spółką.

W dniu 6 kwietnia br. Janusz Sterna złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Spółki. Powodem rezygnacji Janusza Sterny są przyczyny osobiste. Jednocześnie Janusz Sterna deklaruje gotowość dalszego wsparcia Spółki w kluczowych obszarach działalności.

Moja decyzja o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Columbus Energy S.A. była poprzedzona rocznymi przygotowaniami.  W tym czasie udało się powołać w Spółce zespoły profesjonalistów, z bogatym doświadczeniem, które płynnie przejmą moje kompetencje w poszczególnych obszarach. W szczególności mam na myśli obecną Dyrektor Finansową – Ewę Kochaną, która od drugiego kwartału br. oficjalnie obejmie nowe obszary związane z działalnością Spółkiwyjaśnia Janusz Sterna, Wiceprezes Columbus Energy S.A.Moje zaangażowanie w  Columbus Energy pozostanie na wysokim poziomie, ponieważ jako akcjonariusz i partner biznesowy Spółki chcę nadal aktywnie wspierać jej działalność w wielu obszarach.

Nasza 6-letnia, współpraca z Januszem Sterną zmienia swoją formułę. Nadal będziemy wspólnie konsultować i ustalać kierunki rozwoju Columbus, zwłaszcza w segmencie farm fotowoltaicznych, gdzie Janusz wniósł tak cenny wkład i zaangażowanie. Jestem mu głęboko wdzięczny za dotychczasową pomoc w zarządzaniu organizacją oraz za budowanie Columbusa ramię w ramię ze mną i managerami przez te lata – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. 

Janusz Sterna jest związany z Columbus Energy od 2016 r., początkowo jako akcjonariusz i członek Rady Nadzorczej, a od 1 kwietnia 2017 r. jako Wiceprezes. Odpowiadał przede wszystkim za Dział Finansowy, a w ostatnich latach za uruchomienie i realizację biznesu projektów farm fotowoltaicznych w ramach Grupy Kapitałowej Columbus Energy. 


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: