Relacje inwestorskie

Zielone Obligacje

Zielone Obligacje (Green Bonds) to nowoczesne narzędzie, umożliwiające dostęp do finansowania z rynków kapitałowych i realizację projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią czy rozwojem energetyki niekonwencjonalnej.

Columbus Energy S.A., w dniu 31 grudnia 2020 r. zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę programu emisji obligacji do 200 mln zł, które mają spełniać kryteria dotyczące zielonego długu (Green Bond Principles). Była to druga na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję Zielonych Obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii. Zielone Obligacje wyemitowała spółka z Grupy Kapitałowej Columbus Energy – New Energy Investments Sp. z o.o.

Środki pozyskane w ramach emisji Zielonych Obligacji są przeznaczane przez Grupę Columbus Energy na budowę farm fotowoltaicznych.

Materiały, związane z emisją Zielonych Obligacji:

Dokumenty
Nazwa
Pobierz