Skontaktuj się z nami!

Najnowsze informacje o Grupie Columbus Energy w Twojej skrzynce e-mail
Biuro Obsługi Klienta
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] 12 307 30 96
Biuro Relacji Inwestorskich
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected]
Biuro Prasowe
Marta Bilonowicz
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] 48 725 300 371
Rekrutacja
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] 12 307 30 96
Marketing
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] 12 307 30 96
Administracja i biuro
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] 12 307 30 96
Biuro Obsługi Klienta Rozwiń
Biuro Obsługi Klienta
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] 12 307 30 96 Zwiń
Biuro Relacji Inwestorskich Rozwiń
Biuro Relacji Inwestorskich
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] Zwiń
Biuro Prasowe Rozwiń
Biuro Prasowe
Marta Bilonowicz
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] 48 725 300 371 Zwiń
Rekrutacja Rozwiń
Rekrutacja
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] 12 307 30 96 Zwiń
Marketing Rozwiń
Marketing
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] 12 307 30 96 Zwiń
Administracja, współpraca Rozwiń
Administracja i biuro
Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków
[email protected] 12 307 30 96 Zwiń

Siedziba firmy
Columbus Energy S.A.

ul. Jasnogórska 9 klatka A,
31-358 Kraków

KRS 0000373608     NIP 949-216-31-54     REGON 241811803

Columbus Energy S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000373608, NIP: 949-216-31-54 REGON: 241811803 z kapitałem zakładowym 129.982.198,50 zł (wpłaconym w całości).