O Grupie

Władze Spółki

Zarząd

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.

Dawid
Zieliński

Prezes Zarządu

Założyciel i prezes Columbus Energy.

Przedsiębiorcą jest od 2009 r. W ciągu 8 lat działalności Columbus Energy przeprowadził transformację ze start-upu do dojrzałej organizacji. Ceniony ekspert w branży nowoczesnej energetyki, zwycięzca prestiżowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2020 w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność. Żyje w zgodzie z wartościami, które stanowią też DNA Columbus: tempo, talent, troska, technologia. Jego misją jest neutralizacja śladu węglowego, realizuje ją m.in. poprzez Fundację Carbon Footprint, której jest fundatorem.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicznej (mgr inż.), Politechniki Krakowskiej (MBA) oraz Georgetown University (GLS)

Życiorys_Dawid Zieliński

Dariusz
Kowalczyk-Tomerski

Wiceprezes Zarządu

Posiada 20-letnie doświadczenie w branży IT, ze specjalizacją w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Przez ostatnie 12 lat był prezesem TP Teltech LTD (Orange Polska), gdzie odpowiadał m.in. za strategię oraz rozwój sprzedaży i nowych rynków. W latach 2009-11 był pełnomocnikiem Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ds. wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, a w okresie 2006-08 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu w Pionie Rynku Biznesowego Telekomunikacji Polskiej S.A.

Życiorys_Dariusz Kowalczyk-Tomerski

Michał
Gondek

Wiceprezes Zarządu

Od początku swojej ścieżki zawodowej jest związany z energetyką odnawialną. Do Grupy Columbus dołączył w 2013 r., w ostatnich latach pełniąc funkcję dyrektora obszernego Pionu Techniczno-Inwestycyjnego. Był odpowiedzialny m.in. za realizację inwestycji, rozwój produktów oraz wprowadzanie nowych technologii w Grupie. Od lipca br. jest Prezesem Zarządu spółki Columbus Energy a.s., działającej w Republice Czeskiej.

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Energetyki i Paliw. Ukończył także studia podyplomowe Executive MBA.

Życiorys_Michał Gondek

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, a z kolei Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i nadzoruje ich pracę. Postępowanie Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Łukasz
Kaleta

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Kaleta posiada wykształcenie wyższe. W 2012 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na kierunku Elektrotechnika.

W latach 2011-2014 był dyrektorem ds. sprzedaży w Ives System sp. z o.o. Od sierpnia 2014 r. Łukasz Kaleta jest Prezesem i fundatorem Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Activus Promptus. Od stycznia 2015 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ART- Tech, a od marca 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Office&Cowork Centre sp. z o.o., a od kwietnia 2017 r. także funkcję Prezesa Zarządu Redi sp. z o.o. Od czerwca 2020 r. jest Wiceprezesem Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna i Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Zarządzającym BiznesHUB sp. z o.o. Od sierpnia 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego spółki Office&Cowork Centre S.A.

Życiorys_Łukasz Kaleta

Wojciech
Wolny

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Wojciech Wolny posiada wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.

W latach 2002-2004 był dyrektorem zarządzającym w spółce Polstage sp. z o.o. Od 2003 do 2007 r. był prezesem zarządu spółki Paintball.com.pl. sp. z o.o. Następnie w latach 2005-2008 był prezesem zarządu spółki Integracje24.pl sp. z o.o. Jest założycielem i prezesem zarządu spółki informatycznej Euvic sp. z o.o. od 2004 r. Od 2016 r. jest Prezesem Zarządu i architektem inwestycji Euvic IT S.A. Od 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Edge One Solution sp. z o.o.

Życiorys_Wojciech Wolny

Krzysztof
Zawadzki

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Zawadzki ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business, a także w zakresie rachunkowości i finansów oraz w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Krzysztof Zawadzki pełni obecnie funkcję Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych w EUVIC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Posiada bogate doświadczenie w zasiadaniu w organach korporacyjnych spółek publicznych. W latach 2020-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie; w latach 2016-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu – CFO w SARE S.A. z siedzibą w Rybniku; w roku 2016 pełnił funkcję Członka Zarządu – CFO w KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach; od 2009 r. do 2015 r. był Wiceprezesem Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą Katowicach. W okresie 1996 – 2015 zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych.

Życiorys_Krzysztof Zawadzki

Michał
Bochowicz

Członek Rady Nadzorczej

Michał Bochowicz posiada wykształcenie wyższe. W 2010 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Prawa i Administracji w Szczecinie. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2011 r. do 2013 r. był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej.

W latach 2009-2020 zajmował stanowisko Specjalisty ds. zarządzania wiedzą w Deloitte Poland. W latach 2010-2012 zajmował stanowisko associate w Deloitte Legal. W latach 2012-2015 zajmował stanowisko associate w Doktór Jerszyński Pietras Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Od 2015 r. pełni funkcję Partnera w kancelarii GESSEL Attorneys at law. Od 2018 zajmuje stanowisko advisor w Campus Residency Program w Google.

Życiorys_Michał Bochowicz

Michał
Kalinowski

Członek Rady Nadzorczej

Michał Kalinowski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada też dyplom MBA w Harvard Business School Management International Canadian Management Institute.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od roku 2004 w takich firmach jak:  LG Elektronics, Sonion, Kimball Electronics, Decora S.A. czy Jabil. Od 2014 r. jest właścicielem Lean Innowator oraz Doradcą Zarządu ds. Rozwoju w Decora S.A. Od 2016 r. współpracuje jako partner z Lean Passion, a od 2018 r. jest Lean Managerem w Żabka Group.

Życiorys_Michał Kalinowski

Arkadiusz
Krzemiński

Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Krzemiński jest absolwentem SGH na Wydziale Finansów i Statystyki w Warszawie.

Swoje kompetencje zawodowe rozwijał od 1991 r., głównie na stanowisku dyrektora finansowego lub dyrektora zarządzającego, w takich organizacjach jak: PwC, „Leasplan” IBISIT S.A, Grupa Pekao Leasing, mLeasing Sp. z o.o. W latach 1996-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Handlowy Leasing S.A., a w latach 2019-22 – Członka Zarządu w Impact Clean Power Technology S.A. Od 2019 r. Arkadiusz Krzemiński jest związany z Infinite Sp. z o.o., gdzie obecnie obejmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Arkadiusz Krzemiński jest także członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek, m.in. PayPo S.A. (obecnie Przewodniczący RN), Impact Clean Power Technology S.A., Currency One S.A., Saule Technologies S.A. Ponadto pełni funkcje: Członka Rady Dyrektorów Coracina Enterprises LTD Cypr, Wiceprezesa Zarządu Infinite ICT Sp. z o.o. oraz Wspólnika Tangram Sp. z o.o.

Życiorys_Arkadiusz Krzemiński