O Grupie

Historia

Rozwijamy się szybciej niż rynek.
Wyznaczamy trendy, kreujemy przyszłość

Zobacz, jak mała polska firma z branży fotowoltaicznej zmieniła się
w największego dostawcę usług na rynku nowoczesnej energetyki w Polsce.

18 X

PODPISUJEMY TERM SHEET Z DTEK 

Zawieramy z DTEK Renewables International B.V. niewiążący Term Sheet, dotyczący potencjalnej strategicznej współpracy w zakresie realizacji inwestycji budowy trzech wielkoskalowych magazynów energii, o łącznej mocy 398 MW i pojemności 1,6 GWh, w oparciu o posiadane przez nas projekty.

4 X

PUBLIKUJEMY NOWĄ STRATEGIĘ

Ogłaszamy nową strategię rozwoju Grupy Columbus na lata 2023-28. Strategia jest podzielona na realizację celów krótkoterminowych oraz tych realizowanych w perspektywie pięcioletniej, których zadaniem jest umocnienie pozycji Columbus w regionie CEE.

18 IX

PRZEJMUJEMY SPÓŁKI W CZECHACH I SŁOWACJI

Nabywamy udziały w Columbus Energy a.s. oraz Columbus Energy Slovensko s.r.o., w wyniku czego stajemy się posiadaczami 100% udziałów w spółkach działających na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji.

31 XIII

TRZECIA TRANSZA SPRZEDAŻY FARM 

W ramach kolejnej transzy sprzedaży projektów farmowych do ENGIE Zielona Energia, sprzedajemy 5 spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy 12,97 MW.

18 V

ROZPOCZYNAMY DZIAŁALNOŚĆ W SŁOWACJI 

Powołujemy spółkę w Słowacji, która będzie prowadzić działalność w zakresie projektowania, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

14 IV

ROZPOCZYNAMY DZIAŁALNOŚĆ W UKRAINIE
Wraz z ukraińskim partnerem będziemy projektować, dostarczać i montować produkty ze swojej oferty, tj. fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii – na rynku ukraińskim. Działalność spółki będzie prowadzona pod marką Columbus, przy wykorzystaniu naszych produktów, zasobów technologicznych, sprzedażowych i marketingowych.

12 IV

DEBIUTUJEMY NA GŁÓWNYM RYNKU GPW
Debiutujemy na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako szósty podmiot z sektora energii odnawialnej.

3 IV

OFERUJEMY WŁASNE POMPY CIEPŁA 
Wprowadzamy na rynek autorskie pompy ciepła z serii Pro. Urządzenia współpracują z inteligentnym systemem zarządzania energią, a 5-letnia Gwarancja Totalna obejmuje nie tylko pompę, ale cały system grzewczy.

1 III

JESTEŚMY NA LIŚCIE 1000 EUROPEJSKICH FIRM FINANCIAL TIMES
W siódmej edycji rankingu „FT 1000: Najszybciej rozwijające się firmy w Europie 2023” plasujemy się na 148. miejscu. Dodatkowo, w kategorii energetyka, trafiamy na 7. miejsce i jesteśmy jedyną polską firmą w tym zestawieniu.

27 II

KOLEJNA TRANSZA SPRZEDAŻY FARM FOTOWOLTAICZNYCH
Realizujemy kolejną transzę sprzedaży portfela projektów farmowych do ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. W ramach drugiej transakcji sprzedajemy 100% udziałów w 12 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,5 MW. 

2023
23 XII

SPRZEDAJEMY CZĘŚĆ FARM FOTOWOLTAICZNYCH
Rozpoczynamy sprzedaż portfela 102,5 MW farm fotowoltaicznych za ponad 97 mln euro. Kupującym jest spółka ENGIE Zielona Energia, należąca do francuskiego koncernu energetycznego ENGIE. Pierwsza transza transakcji obejmuje nabycie przez ENGIE Zielona Energia  udziałów spółek celowych, mających projekty o łącznej mocy 32,8 MW.

26 IX

MAMY WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NA KOLEJNE DWA MAGAZYNY 
Spółki zależne z Grupy otrzymują warunki przyłączenia do sieci przesyłowej o mocy 62,7 MW – na budowę magazynu energii o pojemności 250,8 MWh, a następnie o mocy 202,44 MW – na budowę magazynu energii o pojemności 810,18 MWh. W sumie mamy warunki przyłączenia dla magazynów energii na poziomie 400 MW, o łącznej pojemności 1600 MWh.

12 VIII

SKŁADAMY WNIOSEK DO KNF O ZATWIERDZENIE PROSPEKTU
W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego składamy wniosek o zatwierdzenie prospektu, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

22 VII

WCHODZIMY NA RYNEK WIELKOSKALOWYCH MAGAZYNÓW ENERGII
Uzyskujemy warunki przyłączenia magazynów energii elektrycznych do sieci przesyłowej o łącznej mocy 133 MW, na potrzeby budowy magazynu energii o pojemności 532 MWh. Magazyn powstanie w południowej Polsce, a całkowitą wartość inwestycji szacuje na ok. 1 mld pln. 

13 VII

ROZPOCZYNAMY DZIAŁALNOŚĆ ZA GRANICĄ
Obejmujemy 52% akcji w Columbus Energy a.s. (spółka prawa czeskiego), której działalność polega na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych i innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców na terenie Republiki Czeskiej. Tym samym rozpoczynamy działalność w Republice Czeskiej, czyli naszym pierwszym rynku zagranicznym. 

24 V

NAWIĄZUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z ORANGE ENERGIA
Zostajemy partnerem technologicznym Orange Energia sp. z o.o., spółki z grupy kapitałowej Orange. W ramach współpracy partnerskiej dostarczamy klientom Orange Energia produkty i usługi z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj. gwarancyjne, serwisowe, doradcze oraz monitoringu, związane z produktami i usługami OZE.

3 III

WPROWADZAMY PJP 2.0
Uruchamiamy drugi etap usługi Prąd jak Powietrze (PJP 2.0), na podstawie której klienci firmy otrzymali możliwość bilansowania energii 1:1 bez dodatkowych opłat. Usługa PJP 2.0 działa jak dotychczasowy system opustów. 

10 II

ZWIĘKSZAMY PORTFEL PROJEKTÓW FARMOWYCH
Inwestujemy w jeden z największych projektów farmy fotowoltaicznej w Polsce, którego wartość po wybudowaniu wyniesie 250 mln zł. W zakresie posiadanych farm plasujemy się już w ścisłej czołówce krajowego rynku.

27 I

PODWÓJNE DIAMENTY FORBESA
Jesteśmy podwójnym laureatem prestiżowego wyróżnienia Diamenty Forbes. Zwyciężamy w ogólnopolskim rankingu firm o przychodach przekraczających 250 mln zł oraz w zestawieniu regionalnym, w woj. małopolskim.

10 I

WSPÓŁPRACA Z ARVAL SERVICE LEASE POLSKA
Wraz z firmą Arval, jako pierwsi na polskim rynku, wprowadzamy kompleksowy pakiet, który łączy użytkowanie samochodu elektrycznego z montażem punktu ładowania oraz paneli fotowoltaicznych.

2022
12 XI

PAKIETY OFERTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Wprowadzamy nową ofertę fotowoltaiki dla gospodarstw domowych. Klienci mogą skorzystać z trzech wariantów usług: smart, smart+ i pro, zróżnicowanych zakresem.

11 X

WZROST UDZIAŁU W RYNKU FARM FOTOWOLTAICZNYCH
Zawieramy umowę nabycia udziałów w spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy przyłączeniowej 345 MW.

25 VIII

PIERWSZE ŁAMACZE ŚWIATŁA Z PEROWSKITAMI
W Lublinie ma miejsce premiera instalacji lameli – łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi Saule Technologies. Jest to pierwsze komercyjne wdrożenie technologii perowskitowych ogniw słonecznych na świecie.

21 V

SAULE URUCHAMIA PIERWSZĄ FABRYKĘ
Spółka z naszej Grupy – Saule Technologies uruchamia pierwszą w historii linię produkcyjną drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu.

6 V

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP
Otrzymujemy od Prezydenta RP Nagrodę Gospodarczą w kategorii “Narodowy Sukces”. Nagroda jest przyznawana przedsiębiorstwom, które przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki i promują Polskę na arenie międzynarodowej.

27 IV

WCHODZIMY NA RYNEK OBROTU ENERGIĄ
Nabywamy spółkę obrotu energią – Vortex Energy Obrót Sp. z o.o. i rozpoczynamy zawieranie umów kompleksowych z Klientami.

4 III

DAWID ZIELIŃSKI ZWYCIĘZCĄ KONKURSU EY
Prezes Zarządu Columbus Energy – Dawid Zieliński zostaje laureatem 18. edycji prestiżowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność.

8 II

PRĄD JAK POWIETRZE
Wprowadzamy usługę „Prąd jak Powietrze”, opartą na dystrybucji energii pochodzącej z OZE. Dzięki temu nasi Klienci posiadający PV będą mogli odebrać 100% energii zmagazynowanej w sieci.

5 I

KOLEJNA TRANSZA ZIELONYCH OBLIGACJI
Ogłaszamy program emisji kolejnych papierów dłużnych. Łączna wartość wszystkich wyemitowanych zielonych obligacji wyniesie ok. 200 mln zł.

2021
1 XII

EMISJA ZIELONYCH OBLIGACJI
Spółka z grupy Columbus, New Energy Investments Sp. z o.o., emituje Zielone Obligacje. W pierwszej transzy emisji Bank Ochrony Środowiska obejmuje obligacje serii A, o wartości 75 mln zł.

7 IX

OGŁASZAMY EMISJĘ ZIELONYCH OBLIGACJI O WARTOŚCI 0,5 MLD ZŁ
Należąca do Grupy Columbus spółka New Energy Investments przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach oferty publicznej, w kilku seriach.

3 IX

INWESTYCJA W SAULE TECHNOLOGIES
Zawieramy umowę inwestycyjną z Saule Technologies, na podstawie której inwestujemy 10 mln EUR i obejmujemy 20% udziałów w Spółce. Stajemy się też dystrybutorem produktów Saule oraz współwłaścicielem licencji na ich dostawę.

3 VIII

WDRAŻAMY PAKIETY OFERTOWE
Wprowadzamy pakiety GO GREEN, GO FREE i GO COMFORT, dzięki którym właściciele domów mogą zamontować falownik hybrydowy z magazynem energii oraz pompę ciepła.

9 VI

GODŁO TERAZ POLSKA
Otrzymujemy Godło „Teraz Polska” – kolejne wyróżnienie naszej jakości i wiarygodności na krajowym rynku instalacji fotowoltaicznych.

21 II

WCHODZIMY W ELEKTROMOBILNOŚĆ
Rozpoczynamy współpracę z Nexity Global S.A. w celu stworzenia systemów oraz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych.

2020
2 XII

WPROWADZAMY NOWĄ OFERTĘ
Oferta dla klientów detalicznych i firm na 2020 r. obejmie moduły Longi Solar w technologii HiMo4 oraz Sunport Power w technologii MWT. Dostawcą komponentów elektroenergetycznych jest firma Solis.

11 X

ZNACZĄCY INWESTOR W SPÓŁCE
Podpisujemy Umowę inwestycyjną z Panem Piotrem Kurczewskim. Nowy inwestor uzyskuje 20% udziałów w kapitale Spółki.

25 V

POWSTAJE COLUMBUS ELITE S.A.
W ramach Grupy Kapitałowej tworzymy spółkę joint venture – Columbus Elite, która wpiera naszą sieć sprzedażową.

12 III

POWSTAJE SMILE ENERGY S.A.
W ramach Grupy Kapitałowej tworzymy spółę Smile Energy, odpowiedzialną za realizację projektów farm fotowoltaicznych.

20 II

EMISJA OBLIGACJI SERII E
Emitujemy 7.555 obligacji serii E o łącznej wartości 7.555.000 zł w ramach trzeciej prywatnej emisji obligacji Spółki.

31 I

WSPÓŁPRACA Z IMMERSA LIMITED
Zawieramy umowę, dotyczącą wspólnego projektu oferowania wynajmu instalacji fotowoltaicznych dla dużych firm i koncernów. My dostarczamy instalacje, a Immersa zabezpiecza ich finansowanie.

2019
1 X

NOWA OFERTA DLA BIZNESU
Wprowadzamy ofertę specjalnych zestawów fotowoltaicznych dla firm.

2 VII

TESTUJ PRZEZ ROK
Nasi Klienci mogą skorzystać z oferty „Testuj przez rok”, umożliwiającej zwrot instalacji fotowoltaicznej na nasz koszt, jeśli po upływie roku nie działa ona poprawnie.

1 III

ABONAMENT ELASTYCZNY
Jako jedyna firma na rynku oferujemy instalacje fotowoltaiczne z elastycznym finansowaniem. Moc instalacji, jak i okres finansowania są dostosowane do potrzeb Klienta.

2018
5 X

EMISJA 4 535 OBLIGACJI SERII D
Emitujemy 4535 obligacji serii D, o łącznej wartości 4.335.000 zł, w ramach drugiej publicznej emisji obligacji Spółki.

21 VI

GWARANCJA TOTALNA
Wprowadzamy o możliwość rozszerzenia gwarancji do 15 lat na wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem.

15 V

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Rozpoczynamy współpracę z BOŚ S.A., co pozwala na finansowanie instalacji fotowoltaicznych w formule abonamentowej.

21 VI

PRZYDZIAŁ 4 335 OBLIGACJI SERII B
Zarząd Spółki podejmuje decyzję o pierwszej publicznej emisji obligacji korporacyjnych. Emitujemy 4.335 obligacji serii B, o łącznej wartości 4.335.000 zł.

2017
30 V

POWSTAJE COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O.
Powołujemy spółkę Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. Spółka zostaje zarejestrowana w KRS dnia 1 lipca 2016 r.

ABONAMENT NA SŁOŃCE
Oferujemy pionierską usługę – Abonament na Słońce, która zapewni nam wzrost sprzedaży mikroinstalacji OZE niezależnie od zmian legislacyjnych i dotacji.

4 I

POŁĄCZENIE SPÓŁEK I DEBIUT NA NEWCONNECT
Spółki Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. łączą się w jeden podmiot pod nazwą Columbus Energy S.A. Zmiana zostaje zarejestrowana w KRS dnia 18 marca 2016 r. Tego samego dnia akcje Spółki zostają uplasowane na alternatywnym rynku NewConnect.

2016
7 IV

1000 MIKROINSTALACJI
Kontraktujemy 1 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych na kwotę ponad 50 mln zł.

2015
9 VII

UTWORZENIE COLUMBUS ENERGY S.A.
Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskie Innowacje Energetyczne S.A., zostaje utworzona spółka Columbus Energy S.A., która 25 września 2014 r. zostaje zarejestrowana w KRS.

29 I

WCHODZIMY NA RYNEK OZE
Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskie Innowacje Energetyczne S.A., otrzymujemy nazwę Columbus Capital S.A. i przenosimy siedzibę spółki z Częstochowy do Krakowa. Rozpoczynamy działalność w zakresie: doradztwa energetycznego, wykonywania audytów energetycznych oraz sprzedaży OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Zmiana zostaje zarejestrowana w KRS 28 marca 2014 r.

2014