Aktualności spółki

Inwestor z USA chce zostać udziałowcem Columbusa

28 kwietnia 2022 11:11

Columbus Energy, wiodący dostawca usług z zakresu nowoczesnej energetyki, ma szansę pozyskać zagranicznego inwestora. Spółka zawarła Term-Sheet, na podstawie którego może pozyskać 200 mln zł z grupy inwestycyjnej ze Stanów Zjednoczonych.


Zarząd Columbus Energy poinformował wczoraj o podpisaniu Term-Sheet z zagraniczną grupą inwestycyjną ze Stanów Zjednoczonych, w ramach którego Spółka może zostać dokapitalizowana na kwotę 200 mln zł, przy wycenie nie niższej niż 23 zł za akcję, czyli przy kapitalizacji powyżej 1,5 mld zł.

Pod koniec 2021 r. informowaliśmy rynek o zmianie terminu przeniesienia notowań na główny parkiet GPW z powodu dynamicznych zmian w branży odnawialnych źródeł energii oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Zmiany legislacyjne w naszej branży, szczególnie w sektorze mikroinstalacji, nie sprzyjały klasycznemu podejściu do IPO. Wojna też w tym nie pomogła. Wspominaliśmy też o poszukiwaniu innych rozwiązań, które zapewnią Spółce finansowanie rozpoczętych, znaczących inwestycji, ale też nowych, które już niebawem przed nami. Aktualnie głównymi partnerami w budowie farm są nasi akcjonariusze, którzy inwestują w nasze spółki portfelowe, a suma inwestycji w tej części biznesu przekroczyła już 500 mln zł, z czego od naszych akcjonariuszy ponad 200 mln zł. Term-Sheet, który zawarliśmy z atrakcyjnym partnerem finansowym ze Stanów Zjednoczonych, jest właśnie jedną z opcji, jaką chcemy mieć jako alternatywę. Analizujemy wiele możliwości rozwoju Grupy Columbus i z pewnością wybierzemy takie, które zapewnią Spółce stabilną przyszłość i udowodnią wartość organizacji, w jaką osobiście wierzękomentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.


Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, cena oferowanych do nabycia akcji Columbus będzie ustalana w oparciu o średnią ważoną wolumenem kursów akcji z okresu 15 dni poprzedzających ofertę, jednak nie będzie niższa niż 23 zł za akcję. Inwestycja odbywałaby się etapami, przez kolejne 3 lata.
Podpisanie umowy inwestycyjnej jest planowane za miesiąc. Po zawarciu umowy, Columbus w ciągu roku ma zapewnić na rzecz inwestora akcje o wartości co najmniej 45 mln zł.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: