Aktualności spółki

Columbus Energy przedstawia wyniki finansowe za III kwartał. W planach dalszy rozwój i ekosystem dla prosumentów

16 listopada 2021 10:53

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, przedstawił wyniki finansowe za III kwartał. Spółka przez trzy kwartały 2021 r. wypracowała 508 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 8 proc. r/r. W raportowanym okresie Columbus Energy odnotował znaczny wzrost sprzedaży pomp ciepła – w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 2514 proc. i wygenerowała prawie 34 mln zł przychodów. 

W pierwszych trzech kwartałach tego roku spółka przeprowadziła kilka znaczących działań dla rozwoju  segmentów biznesowych spółki, m.in. podpisała umowy na rozwój kolejnych farm fotowoltaicznych. Obecnie spółka posiada w procesie projekty o łącznej mocy 5270 MW.  

Przez pierwsze trzy kwartały tego roku koncentrowaliśmy się na działaniach inwestycjnych, dzięki którym mogliśmy skalować paletę produktów i usług, rozwijać procesy gwarantujące coraz wyższą jakość i powiększyliśmy o 40% r/r zespół, który realizuje coraz ambitniejsze cele. Daje to już konkretne efekty, co będzie widoczne w bieżącym kwartale – mówi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. – Nasza strategia przyniosła już skokowy wzrost podpisanych w październiku umów na instalacje fotowoltaiczne do rekordowego poziomu 22 700 kW w skali miesiąca oraz rekordowy wzrost sprzedaży pomp ciepła i innych produktów. To powinno spowodować konwersje na montaż w całym kwartale do prawie 40 000 kW, co również byłoby kwartalnym rekordem i wynikiem wyższym niż w okresie pierwszej fali boomu przy okazji ogłoszenia programu Mój Prąd – dodaje Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. 

Columbus Energy zanotował w III kwartale wzrost aktywów finansowych do poziomu 729,5 mln zł w porównaniu do 338,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nie jest to jedyny segment biznesowy spółki, firma rozwija rozbudowany ekosystem energetyczny. Aktualnie Columbus Energy dostarczył fotowoltaikę do 48,5 tys. prosumentów z całej Polski. Liczymy na to, że relacje z prosumentami w przyszłości przełożą się na korzystanie przez nich z ekosystemu Columbus, czyli rozproszonej społeczności prosumenckiej, zielonych elektrowni, sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych i technologii przyszłości, takich jak perowskity. Columbus Energy pracuje już nad wdrożeniem środowiska IT, które umożliwia zarządzanie energią w oparciu o blockchain. 

– Osiągnięte przychody, wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, pokazują stabilizację i potencjał do dalszego skalowania biznesu. Niższa wartość EBIDTA jest wypadkową dynamicznego wzrostu kosztów własnych, w tym znaczącego zwiększenia zatrudnienia. Wpływ na rentowność miały również koszty komponentów czy logistyki. Tempo, w jakim rośniemy, jest wyrażane nie tylko w wielkości przychodów czy zysków, ale w stabilizacji wewnętrznej, rosnącym genialnym zespole zaangażowanych managerów i specjalistów oraz w innowacjach, jakie przygotowujemy – mówi Dawid Zieliński. 


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: