Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. pozyskuje ponad 4,3 mln zł z publicznej emisji obligacji serii B

31 marca 2017 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła z sukcesem emisję obligacji serii B i pozyskała z niej 4.335 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego.

W pierwszej w historii Spółki publicznej ofercie obligacji dokonała ona przydziału 4.335 szt. obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Są to 2-letnie zabezpieczone obligacje z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,2% w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Papiery dłużne zostały objęte przez 172 inwestorów. Dzień wykupu obligacji serii B przypada na 30.03.2019 r. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie obligacji serii B do obrotu na rynku Catalyst. Oferującym obligacje był Polski Dom Maklerski S.A.

„Jesteśmy na etapie wzmożonego rozwoju i zwiększania skali działalności, a finansowanie z emisji obligacji pozwoli nam na montaż naszych rozwiązań na dachach wielu klientów. Dzisiaj są tylko dwie wygrywające technologie energetyczne. To fotowoltaika i magazyny energii. Coraz większa część społeczeństwa zaczyna to rozumieć. Cieszę się bardzo, że Columbus Energy jest w takiej fazie rozwoju, kiedy rynek dopiero się buduje, bowiem daje nam to bardzo duży komfort w działaniu.” – podkreśla Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Celem emisyjnym obligacji serii B jest sfinansowanie montażu ok. 400 instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. Emitent konsekwentnie umacnia swoją pozycję rynkową w branży instalacji fotowoltaicznych, co jest możliwe dzięki wprowadzeniu w 2016 r. pionierskiej oferty „Abonament na słońce”, która pozwala gospodarstwom domowym oszczędzać na rachunkach za energię elektryczną. Oferta Columbus Energy S.A. jest kompleksowa, bowiem zakłada nie tylko dostarczenie i montaż instalacji, ale również obejmuje jej sfinansowanie, a klient podpisuje umowę na okres 15 lat.

W marcu 2017 r. Spółka podpisała umowę współpracy z Nest Bankiem S.A., dzięki czemu zapewnione zostało finansowanie dla jej klientów. Nest Bank S.A. zobowiązał się do
przekazywania na rachunek Emitenta środków finansowych wynikających z umów zawartych z klientami przez Columbus Energy S.A. Dzięki podpisanej umowie Spółka będzie mogła zrealizować większą liczbę montaży, co istotnie przełoży się na jeszcze wyższe tempo jej rozwoju.

„Po wejściu w życie umowy z NEST BANK sprzedaż dalej rośnie. Montujemy coraz więcej instalacji i teraz czeka nas intensywny czas, żeby prognozowane 2.500 instalacji sprzedać oraz zamontować. Dzisiaj wszystko idzie zgodnie z planem. Niebawem przeprowadzimy też pilotażową sprzedaż produktu termomodernizacyjnego i sprawdzimy, jak popyt, który zauważamy w tym segmencie, przełoży się na sprzedaż.” – dodaje Prezes Zieliński.

Głównym celem dla Columbus Energy S.A. jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka utrzymuje także stabilną sytuację finansową. W 2016 r. wypracowała zysk netto na poziomie jednostkowym w wysokości ponad 220 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 8.511 tys. zł. W grudniu 2016 r. Emitent zaktualizował swoją strategię rozwoju na lata 2016-2020 oraz przedstawił nowe prognozy finansowe. Do końca 2020 r. Spółka planuje zrealizować łącznie 34.000 montaży instalacji fotowoltaicznych i osiągnąć 70 mln zł zysku netto w 2020 r. Columbus Energy S.A. rozszerzy również swoją ofertę dla klientów indywidualnych o nowy produkt – „Termomodernizacja wraz z finansowaniem”. Spółka planuje do końca 2017 r. przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.

Perspektywa rynku OZE
Rok 2016 był przełomowy dla sektora odnawialnych źródeł energii. Rynek ustabilizował się dzięki przyjęciu nowego prawa. Doświadczenie z innych krajów o podobnym nasłonecznieniu, jak Niemcy czy Wielka Brytania – gdzie rynek fotowoltaiki wynosi odpowiednio 7 proc. i 3 proc. (w Polsce 0,1 proc.) – pozwalają patrzeć z optymizmem na popyt ze strony gospodarstw domowych. Według badań CBOS (pt. „Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce obywatelskiej”, marzec 2016) około 1 mln właścicieli domów jest zainteresowanych inwestycją w odnawialne źródła energii wciągu najbliższych 2-3 lat.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: