Aktualności spółki

Wejście do Spółki nowego Inwestora i wyzwania 2020 r.

11 października 2019 20:30

List otwarty do Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. od Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

w związku z szeregiem działań, które były podjęte w ostatnich dniach w zakresie zmian w akcjonariacie oraz pozyskaniem nowego Inwestora do Spółki, Zarząd Columbus Energy S.A. w niniejszym Liście otwartym ma wielką przyjemność przedstawić i wyjaśnić Akcjonariuszom powody realizacji transakcji oraz zaprezentować jej oczekiwane efekty.

Pięć lat temu, kiedy rozmawialiśmy z inwestorami, analitykami i wieloma innymi osobami, które aktywnie działają na rynku kapitałowym, trudno było ich przekonać, że branża odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza fotowoltaiki, powstanie i będzie rozwijała się w takim tempie, jaki dziś obserwujemy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że kilka lat temu z niewielkim zespołem oraz pierwszym inwestorem – JR Holding S.A. – dostrzegliśmy tę szansę wierząc, że to właśnie rynek OZE będzie miał przed sobą kilkanaście lat rozkwitu, a krzywa jego nasycenia będzie rosła długimi latami. Sektor fotowoltaiki, na którym Columbus Energy S.A. skupia swoją główną aktywność, dopiero raczkuje, chociaż ilość informacji medialnych i wzrost popytu w każdym jego segmencie są już na takim poziomie, że naszym zdaniem można nazwać go rynkiem w „boomie”.

Columbus Energy S.A. jest liderem mikroinstalacji w branży klienta indywidualnego. Montujemy ponad 50 instalacji dziennie, rozwijając się w setkach procent rocznie. Dostrzegamy wiele szans w niewątpliwej transformacji energetycznej, polegającej na zmianie efektywności zużycia energii, ochronie klimatu i środowiska. Ten megatrend światowy, który przyspieszył w ostatniej dekadzie, dziś dotarł już do Polski. Mamy ambicję rozwijać się nie tylko w fotowoltaice, ale także w wielu innych komplementarnych technologiach, które wpisują się w ten trend. Z tego powodu we wrześniu 2019 r. rozpoczęliśmy rozmowy z potencjalnym inwestorem, który nie tylko zapewni finansowanie dla dalszego rozwoju firmy, lecz także poprzez własne doświadczenie i udział w innych przedsięwzięciach wzmocni nas na poziomie strategicznym i zarządczym. Nie bez znaczenia był też aspekt decyzyjności, tempa działania i dobrych wzajemnych relacji. Za wszelką cenę chcieliśmy uniknąć pułapki bezwładności korporacyjnej. Na tak dynamicznie rozwijającym się rynku, szybkość i mobilność Columbus Energy S.A. są jednym z kluczowych czynników naszych sukcesów.

Niniejszym mamy wielki zaszczyt przedstawić Państwu nowego Inwestora Columbus Energy S.A., którym jest Pan Piotr Kurczewski. Jako inwestor wejdzie docelowo na 20% udziału w kapitale Spółki kilkoma etapami do końca 2022 roku. W pierwszym kroku dostarczy Spółce wkładu finansowego w postaci pożyczki i zobowiązał się do współpracy w organizacji finansowania na budowę farm fotowoltaicznych na kwotę ponad 110 mln zł.

Pozyskanie Inwestora zostało poprzedzone negocjacjami i przeprowadzeniem przez niego badania prawno-finansowego Spółki. Efektem tych prac jest podpisanie Umowy Inwestycyjnej (komunikat z dnia 09.10.2019 r.). Natomiast konsekwencją zawarcia Umowy Inwestycyjnej jest pozyskanie przez Spółkę środków z umów pożyczek. Podsumowanie całej transakcji oraz innych umów pożyczek zamiennych na akcje (komunikaty z dnia 09.10.2019 r., 16.05.2017 r. i 30.10.2018 r. i 15.05.2019 r.) oraz uchwalony Program Managerski (uchwała nr 10/06/2016 ZWZ z dnia 30.06.2016 r.) dają ilość akcji fully-diluted na poziomie 69 123 263 szt. akcji do 2024 roku, jeśli wszystkie prawa zostaną zamienione na akcje, a następnie objęte. Organizatorzy i Inwestor ustalili także zasady wspólnego głosowania w zakresie spraw określonych w Umowie, w tym postanowienia w zakresie ochrony przed rozwodnieniem. Wszystkie powyższe pożyczki i zobowiązania były podejmowane w różnych okresach życia Spółki i z tego punktu widzenia były najlepszymi decyzjami, jakie mogliśmy podjąć, gdyż doprowadziły nas do momentu, w którym dziś jesteśmy.

  • Podsumowując, główne korzyści dla Spółki płynące ze współpracy z Panem Piotrem Kurczewskim jako Inwestorem są następujące:
  • finansowanie case by case projektów z Columbus Energy S.A., w tym farm i e-mobility;
  • synergia z firmami Inwestora i potencjalna współpraca z nimi w przyszłości;
  • stabilizowanie płynności, co jest istotne przy dużej dynamice rozwoju i daje margines bezpieczeństwa dla działań Spółki.

Ostatnie tygodnie były dla Columbus Energy S.A. mocno angażujące. Po pierwsze, wszedł w życie program NFOŚiGW „Mój Prąd”, czyli dotacja 5000 zł dla każdego domu, który zamontuje fotowoltaikę. Nagły, skokowy wzrost popytu na rynku był wyzwaniem dla całej branży, a nasza organizacja skutecznie z nim sobie poradziła. Dla przedsiębiorstw została przegłosowana ustawa, dająca im możliwość magazynowania energii w sieci w ramach systemu opustów. Dlatego nowy rok, w którym przedsiębiorstwa odczują znaczący wzrost cen energii elektrycznej, w połączeniu z możliwością magazynowania energii w sieci wyprodukowanej przez fotowoltaikę, to istotny sygnał, że czeka nas kolejny etap skalowania biznesu. Pozyskaliśmy również prawo zakupu 355 MW projektów farm fotowoltaicznych, z których część już przejęliśmy i rozpoczynamy ich budowę. Chcemy skupić szczególną uwagę na sektorze farm fotowoltaicznych, nie tylko w systemie aukcyjnym, ale też w ramach umów Power Purchase Agreement (PPA), gdyż polski system energetyczny potrzebuje minimum 20 000 takich inwestycji. Spółka rozwija się zgodnie z przyjętą przez nas strategią i tempo jej rozwoju oceniamy jako bardzo dobre. Najbliższe raporty: za trzeci kwartał 2019 r. oraz późniejszy za cały 2019 r. powinny pokazać, że ilość pracy, jaką codziennie realizuje nasz Zespół, jest spektakularna i daje mierzalne efekty. Wskazujemy także, że w tym roku Spółka spłaciła wszystkie obligacje serii A-D na kwotę ponad 11 mln zł, co jest warte podkreślenia w połączeniu z finansowaniem naszego rozwoju i bieżącym zarządzaniem cash flow.

Jako organizacja Columbus Energy S.A. mamy wielkie ambicje. Chcemy sprzedawać i instalować na domach konsumentów 100 MWp rocznie, drugie tyle dedykować przedsiębiorcom, zaś 100 MW realizować co roku w segmencie farm fotowoltaicznych. Mamy na to plan, strategię i zaangażowanie, a przede wszystkim Zespół, który wie, że jest w stanie osiągnąć te cele. Dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować dotychczasowym dużym akcjonariuszom rozwiązanie, które pozwoli stworzyć dla nowego Inwestora przestrzeń, zapewniającą wszystkim profity.

Jako Zarząd Columbus Energy S.A. jesteśmy zdania, że dzięki ostatnim zdarzeniom każdy posiadacz nawet jednej akcji Spółki odniesie z nich korzyść. Obecnie naszym głównym zadaniem jest mocne skalowanie firmy w każdym z trzech wymienionych wyżej segmentów fotowoltaiki. Będziemy również kontynuować proces wprowadzania do obrotu wszystkich akcji Spółki z zaznaczeniem, że zdecydowana większość akcjonariatu jest objęta umową lock-up (komunikat z dnia 19.02.2019 r. i 09.10.2019 r.). Nasza strategia i plany na przyszłość obejmują wejście w branżę e-mobility w ramach budowy i udostępniania publicznej sieci do ładowania samochodów elektrycznych. Jesteśmy przekonani, że wzmocnienie finansowego obszaru Spółki znacząco przyczyni się do szybszego osiągnięcia wysokich celów, z korzyścią dla wszystkich Akcjonariuszy.

Dawid Zieliński – Prezes Zarządu
Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: