Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. złożyła prospekt emisyjny do KNF-u

7 listopada 2017 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW. Przeniesienie notowań akcji na rynek główny GPW stanowi jeden z głównych celów strategicznych Emitenta.

Spółka poinformowała, że w dniu 6 listopada 2017 r. złożony został przez nią w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych – akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku regulowanym GPW. Przedmiotowy wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, m.in. z prospektem emisyjnym. Columbus Energy S.A. zamierza przeprowadzić ofertę publiczną w ramach emisji akcji serii G oraz zmienić rynek notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie. Zarząd Spółki jest przekonany, że przeniesienie notowań jej akcji na rynek główny GPW pozwoli na umacnianie pozycji rynkowej w branży oraz osiągnięcie jeszcze większej dynamiki rozwoju.

„Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW to nasz absolutny priorytet. Jest to jedna z rzeczy, która jest kluczowa, abyśmy wizerunek i wiarygodność mogli budować na solidnym fundamencie. Mamy nadzieję, że dzięki zmianie rynku notowań zainteresowanie naszą spółką na rynku kapitałowym przeniesie się na inny, dużo wyższy poziom. Planujemy podczas przeniesienia przeprowadzenie IPO, jednak jego finalna wysokość zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania popytu.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu spółki Columbus Energy S.A.
Columbus Energy S.A. zakończyła pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 2,8 mln zł przy skonsolidowanych przychodach netto ze sprzedaży sięgających 15,4 mln zł. Spółka konsekwentnie umacnia swoją pozycję lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz zwiększa sprzedaż zarówno w ramach programu abonamentowego, jak i finansowanych za gotówkę, a także stale rozbudowuje swoją ofertę dla klientów.

W 2017 r. Columbus Energy S.A. przeprowadziła już 4 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Obligacje Spółki serii A oraz serii B zadebiutowały na rynku Catalyst na początku września br.

Columbus Energy S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect oraz Catalyst, która jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wprowadziła pierwszą na rynku innowacyjną usługę „Abonament na Słońce”, dzięki której klienci mogą oszczędzać od pierwszego dnia bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Oferuje pełny zakres usług przy zakupie i instalacji paneli fotowoltaicznych: od projektu, finansowania instalacji, jej fizycznego montażu, podłączenia do sieci oraz serwisu. Firma specjalizuje się w instalacjach dachowych i gruntowych dla gospodarstw domowych, oferując jako jedyna na rynku Gwarancję Totalną, czyli 15-letnią gwarancję na cały system. Ponadto Spółka zamierza rozwijać ofertę o nowe produkty w segmencie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej. Pierwszym produktem będzie oferta kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych wraz z długoterminowym finansowaniem dla klientów indywidualnych, która zostanie wprowadzona już w 2017 r.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: