Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. utrzymuje wzrost sprzedaży

22 sierpnia 2016 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, kontynuuje realizację swojej nowej strategii rozwoju opartej na nowym produkcie – „Abonament na Słońce”. Spółka umacnia również swoją pozycję rynkową w sektorze sakralnym.

Nowy produkt Emitenta o nazwie „Abonament na Słońce”, daje przede wszystkim niezależność od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego, niezależność od dotacji dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz stwarza Spółce możliwość praktycznie nieograniczonej ilości montaży instalacji fotowoltaicznych. We wrześniu 2016 r. Columbus Energy S.A. rozpocznie pierwsze montaże instalacji fotowoltaicznych i będą one finansowane z własnych środków. Emitent ma w planach wykonanie pilotażowo ponad 100 realizacji, dzięki którym będzie mógł również przetestować wdrożony system rozliczeń. Prognozy finansowe Columbus Energy S.A. na lata 2016-2020 zakładają zrealizowanie montażu 50.000 instalacji w tym okresie.
„Montaż instalacji fotowoltaicznej w abonamencie to wyprzedzenie rynku o rok, może nawet dwa. Udało nam się przygotować taką formułę produktowo-sprzedażową, która po prostu działa i jest skalowalna. Oczywiście, jeszcze dużo pracy przed nami, aby przejść z etapu pilotażu do stabilnego rozwoju, ale właśnie tym momentem będzie montaż pierwszych instalacji w ramach abonamentu, a będzie to już we wrześniu. Jesteśmy na etapie oczekiwania na zamówione komponenty oraz budowania szczegółowego harmonogramu razem z klientami. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Po pierwszych 100 montażach przyjdzie czas na sprawdzenie informatyzacji procesów rozliczeniowych z klientami i jeśli wszystko będzie jak należy to rozpoczniemy już działania na pełną skalę.” – stwierdza Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Spółka umacnia swoje relacje w sektorze sakralnym i konsekwentnie rozwija w nim sprzedaż, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki finansowe, dzięki umiejętności efektywnej adaptacji produktu do oczekiwań sektora. Łączna wartość zakontraktowanych umów Columbus Energy S.A. w sektorze sakralnym oraz B2B w drugim kwartale 2016 r. wynosi ponad 7 mln zł netto, a w samym lipcu br. portfel zamówień Emitenta zwiększył się o 1,8 mln zł netto. Spółka wykonała w lipcu 2016 r. instalację o mocy 10 kWp na budynku Episkopatu Polski w Warszawie i otrzymała bardzo cenne referencje z tego przedsięwzięcia, wzmacniając tym samym swoją pozycję rynkową w sektorze sakralnym. Zarząd Columbus Energy S.A. dostrzega niezwykle wysoki potencjał tego sektora, który
zamierza wykorzystać poprzez odpowiednie rozwijanie i dopasowywanie swojej oferty do wymagań rynkowych. W najbliższym czasie Emitent rozszerzy swoje portfolio produktowe dla sektora sakralnego o pompy ciepła i częściową termomodernizację dla budynków kościelnych.

„Sektor sakralny może otrzymać 85% dotacji na Odnawialne Źródła Energii. Trudności, jakie ma ten klient, to wyłożenie pierwszego kapitału na inwestycje w prace projektowe i przygotowanie wniosków o dotacje. Niejednokrotnie jest to niemała kwota, która stoi na przeszkodzie do podjęcia decyzji o zakupie. Jesteśmy na etapie konsultacji nowego rozwiązania, formy ubezpieczenia tego pierwszego kapitału, gdyby klient nie mógł otrzymać dotacji z dowolnego powodu. W ciągu kilku tygodni, dzięki temu rozwiązaniu, sprzedaż powinna kilkukrotnie się jeszcze zwiększyć.” – zakończył Zieliński.

Columbus Energy S.A. osiągnął w 2 kw. 2016 r. zysk netto w wysokości 121 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 2.120 tys. zł.

W marcu 2016 r. Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował połączenie Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A., które nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 72.863.778,42 zł i dzieli się na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda. Najważniejszym celem nowego podmiotu – Columbus Energy S.A. – jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Emitent planuje także prowadzić aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.
Instalacja fotowoltaiczna Columbus Energy S.A. w Głównej siedzibie Kolegium Episkopatu Polski


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: