Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. realizuje nową Strategię Rozwoju

16 sierpnia 2016 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, wypracowała 121 tys. zł zysku netto w 2 kw. 2016 r., a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 2.120 tys. zł. Emitent rozwija sprzedaż swojego nowego produktu – „Abonament na Słońce” – oraz realizuje kolejne instalacje dla instytucji sakralnych, w tym w budynku Kolegium Episkopatu Polski.

Miniony kwartał był dla Spółki bardzo intensywnym czasem, ponieważ dostosowywała ona swoje struktury organizacyjne po przeprowadzonym połączeniu do korporacyjnego modelu przedsiębiorstwa. Emitent zaprezentował również nową Strategię Rozwoju i od początku czerwca br. wprowadził do swojej oferty unikalny produkt sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznych w formie abonamentu „Abonament na Słońce”. Spółka zrealizowała już sprzedaż ponad 100 pierwszych „Abonamentów na Słońce”, a planowane montaże instalacji fotowoltaicznych rozpoczną się we wrześniu br. i będą finansowane z własnych środków. Columbus Energy S.A. dzięki pilotażowym montażom będzie mogła także sprawdzić wdrożony system rozliczeń. Prognozy finansowe Spółki na lata 2016-2020 przewidują zrealizowanie montażu 50.000 instalacji w tym okresie.

„Wyniki finansowe w 2 kw. 2016 r. nie do końca obrazują progres, jaki Spółka uczyniła w ostatnim czasie. Dopiero 1 lipca tego roku ustabilizowało się prawo energetyczne dla domów jednorodzinnych dotyczące działania instalacji fotowoltaicznych i, tak jak się spodziewaliśmy, jest ono bardzo pomocne w sprzedaży naszego nowego produktu – Abonament na Słońce. Oczywiście abyśmy mogli skutecznie zrealizować strategię rozwoju, będziemy nie tylko musieli efektywnie sprzedawać nowy produkt, ale też sekurytyzować nasze należności lub pozyskać wysokie finansowanie. Kiedy zrealizujemy wytyczone przez nas cele to przyszłość naszej firmy będzie już tylko wypełnianiem planu rozwoju, bo rynek jest ogromny.” – ocenia Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

W lipcu 2016 r. Spółka zrealizowała instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kWp na siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie. Columbus Energy S.A. rozważa również wdrożenie ogólnopolskiego programu dla instytucji sakralnych. Emitent utworzył także spółkę zależną Columbus Energy Finanse Sp. z o.o., w której objął 100% udziałów. Nowy podmiot zajmuje się sprzedażą umów „Abonament na Słońce” oraz zarządzaniem należnościami z nich wynikającymi, co jest zgodne z przyjętą Strategią Rozwoju Emitenta. Obecnie Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. posiada w swoim portfelu ponad 100 pilotażowych umów w ramach produktu „Abonament na Słońce”.

„Rynek sakralny jest niezwykle specyficzny, gdyż bardzo długo wypracowuje się na nim relacje. Dla tego rynku przygotowaliśmy produkt z dotacją, ale również dostosowaliśmy go pod oczekiwania wymagającego klienta. Sprzedaż w tym segmencie mocno rośnie i spodziewamy się pierwszych większych instalacji jeszcze w tym roku. Powinny one bardzo pozytywnie wpłynąć na nasze przychody.” – podsumowuje Prezes Zieliński.

W marcu 2016 r. Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował połączenie Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A., które nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 72.863.778,42 zł i dzieli się na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda. Najważniejszym celem nowego podmiotu – Columbus Energy S.A. – jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Emitent planuje także prowadzić aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: