Aktualności spółki

Spółka Columbus Energy S.A. prezentuje raport za Q2 2019

13 sierpnia 2019 10:36

Spółka Columbus Energy S.A. opublikowała raport kwartalny, w którym informuje o 270 % wzroście przychodów w odniesieniu do wyników na koniec II kwartału 2018 roku. Grupa Kapitałowa Columbus Energy zamyka Q2 2019 roku ze skonsolidowanymi przychodami na poziomie 57 mln złotych

W minionym kwartale, Spółka Columbus Energy S.A. intensywnie pracowała nad rozwojem struktury oraz umacnianiem marki wypracowując ponad 7,5 mln złotych zysku z działalności operacyjnej. Spółka realizuje działania koncentrując się na rozwoju organizacji i skalowaniu biznesu oraz rozszerzeniu działalności o segment farm fotowoltaicznych. W porównaniu do II kwartału 2016 roku Spółka zanotowała 2 300 % wzrost przychodów.  

Dzisiaj dla Columbus Energy i jej bezpośrednich partnerów pracuje ponad 500 osób, a razem z siecią sprzedaży partnerów zewnętrznych i instalatorami jest to już ponad 1000 miejsc pracy” – podkreśla prezes zarządu Columbus Energy S.A. Dawid Zieliński.

W dniu 6 sierpnia 2019 roku, Spółka zawarła kluczową umowę współpracy w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 355 MW, które w przyszłości mogą być sprzedane za 1,3 mld zł. W ramach realizacji strategii rozwoju, w dniu 10 lipca b.r., Spółka Columbus Energy S.A. poinformowała o rozpoczęciu budowy dwóch 1 megawatowych farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje z listopada zeszłego roku. Inwestycje powstaną w miejscowościach Adamowa Góra i Erminów w woj. mazowieckim.  “Wykorzystując potencjał polskiego rynku branży fotowoltaicznej, Columbus Energy ma ambicję stać się łącznikiem pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku – właścicielami gruntów, projektantami i właścicielami uprawnień do inwestycji, a wykonawcami inwestycji oraz instytucjami finansującymi” – poinformował Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy S.A.  

Spółka zamontowała już 6 200 instalacji fotowoltaicznych w całym kraju dla rodzin i firm. Ilość montaży przekłada się na ponad 100 000 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy  32,5 MW.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: