Aktualności spółki

Columbus wyemituje kolejną transzę Zielonych Obligacji za 200 mln zł

5 stycznia 2021 11:21

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań energetycznych, w ostatnim dniu 2020 r., poinformował o zawarciu umowy z Domem Maklerskim BOŚ S.A. w przedmiocie emisji Zielonych Obligacji o wartości do 200 mln zł.

Kilka tygodni po wypuszczeniu pierwszej transzy zielonych obligacji na kwotę 75 mln zł, Columbus ogłosił program emisji kolejnych papierów dłużnych. Według założeń programu, obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach. Wartość nominalna pierwszej serii będzie nie mniejsza niż 30 mln zł, a łączna wartość wszystkich wyemitowanych papierów dłużnych nie przekroczy 200 mln zł. Obligacje zostaną zaoferowane inwestorom kwalifikowanym i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Zgodnie z zapowiedziami z początku grudnia 2020 r., w pierwszym kwartale 2021 r. chcemy przeprowadzić kolejne emisje Zielonych Obligacji – twierdzi Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A. – Wszystkie te działania mają na celu pozyskanie finansowania dla naszych projektów farmowych.

Warto podkreślić, że w grudniu 2020 r. 25 projektów farm fotowoltaicznych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Columbus wygrało aukcje na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 30 MW. Projekty farm, które będą realizowane w ramach wygranych aukcji oraz kolejne, zostaną sfinansowane właśnie z emisji Zielonych Obligacji. Obecnie wartość farm wybudowanych przez Columbus wynosi ok. 45 mln zł, kolejne projekty są w realizacji, a całość portfela, jaki Grupa ma w posiadaniu, to już ponad 1000 MW, o wartości rynkowej ponad 3 mld zł. Spółka wciąż aktywnie poszukuje nowych projektów pod kolejne akwizycje, na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: