Aktualności spółki

COLUMBUS CAPITAL S.A. notuje wysoki zysk w 3 kw. 2015 r.

26 października 2015 08:00

COLUMBUS CAPITAL S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła 3 kwartał 2015 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 526 tys. zł. Emitent pracuje obecnie nad procesem połączenia z Columbus Energy S.A., które pozwoli na rozwój działalności w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii.

Od początku tego roku Grupa Kapitałowa COLUMBUS CAPITAL S.A. wypracowała 472 tys. zł zysku netto. Jednostkowy zysk netto Spółki wyniósł w 3 kwartale br. 530 tys. zł, a w trakcie pierwszych 9-ciu miesięcy 2015 r. sięgnął on ponad 470 tys. zł. Przygotowywane aktualnie połączenie z Columbus Energy S.A., podmiotem z branży energetycznej, będzie istotnym krokiem w kierunku koncentracji działalności Emitenta na branży Odnawialnych Źródeł Energii oraz w segmencie inwestycyjnym. COLUMBUS CAPITAL S.A. prowadziła również w minionym kwartale aktywne działania nad pozyskiwaniem finansowania oraz rozbudową Grupy Kapitałowej o kolejne projekty inwestycyjne.

„Wypracowanie tak dobrych wyników finansowych w 3 kw. 2015 r. było możliwe dzięki podjęciu trafnych decyzji inwestycyjnych i dokonaniu transakcji, pozwalających nam osiągnąć wysokie stopy zwrotu. Teraz naszym najważniejszym celem będzie przeprowadzenie połączenia z Columbus Energy S.A., które może nam umożliwić zdobycie mocnej pozycji na rynku OZE, głównie w branży fotowoltaiki. Zamierzamy skutecznie wykorzystać efekty synergii wynikające z potencjału obu podmiotów, redukcji kosztów funkcjonowania oraz optymalizacji struktury organizacyjnej. W przyszłości będziemy również chcieli ubiegać się o zmianę rynku notowań naszych akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.” – komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A.

W opublikowanej we wrześniu br. przez Spółkę zmodyfikowanej Strategii Rozwoju na lata 2015-2016, przedstawione zostały najważniejsze cele i planowane działania w kierunku ich osiągnięcia. Emitent będzie koncentrował swoją działalność na dwóch najważniejszych segmentach – Odnawialnych Źródłach Energii oraz działalności inwestycyjnej. COLUMBUS CAPITAL S.A. ma zamiar wykorzystać bardzo dobrą koniunkturę w branży fotowoltaiki, która jest efektem wejścia w życie nowej Ustawy o OZE, wprowadzającej taryfy gwarantowane oraz z uruchomienia Programu Prosument. Spółka przewiduje, że dzięki otwarciu nowych oddziałów, uda się jej zwiększyć terytorialny obszar działania z obecnych 30% do 80% powierzchni Polski na koniec 2 kw. 2016 r. Planowane jest również rozszerzenie oferty produktowej o usługi związane z „termomodernizacją domów jednorodzinnych”, co wynika z uruchomienia nowego programu wsparcia z NFOŚiGW o nazwie „RYŚ”.

COLUMBUS CAPITAL S.A. nie wyklucza także rozbudowy Grupy Kapitałowej o kolejne podmioty, które będą odpowiedzialne za poszczególne rodzaje działalności gospodarczej. Emitent będzie dążył do zbudowania portfela spółek, w których będzie posiadał strategiczne pakiety akcji, wspierając zarazem ich zarządzanie oraz osiągając zyski wynikające ze wzrostu ich wartości.

„Nasza zmodyfikowana Strategia Rozwoju zakłada dalszy rozwój segmentu Odnawialnych Źródeł Energii oraz realizację nowych projektów inwestycyjnych. Z duży optymizmem spoglądamy na perspektywy dla rynku OZE i mamy zamiar aktywnie uczestniczyć w rozwoju tej branży w Polsce, osiągając dzięki temu coraz lepsze wyniki finansowe. Jestem przekonany, że realizacja założeń Strategii Rozwoju pozwoli nam w dalszym ciągu zwiększać wartość Spółki.” – podsumowuje Ciszewski.

COLUMBUS CAPITAL S.A. zakończyła 2014 r. skonsolidowanym zyskiem netto wynoszącym 936 tys. zł. Plany Emitenta zakładają poszukiwanie nowych projektów inwestycyjnych oraz rozwijanie segmentu Odnawialnych Źródeł Energii.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: