Aktualności spółki

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Columbus

15 marca 2023 08:32

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Columbus Energy S.A. w związku z przeniesieniem notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Columbus jest o krok od spełnienia obietnicy złożonej inwestorom.

Dnia 14 marca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Columbus Energy S.A., sporządzony w związku z zamiarem przeniesienia notowań Spółki z alternatywnego rynku NewConnect na rynek główny GPW. Zatwierdzenie prospektu stanowi istotny krok związany z przeniesieniem notowań akcji Columbus, tj. dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji Columbus do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Spółka spodziewa się, że zmiana rynku notowań powinna nastąpić w ciągu następnych tygodni.

– Nasza droga na rynek regulowany GPW była dość skomplikowana, ale szczęśliwie zbliżamy się do jej końca. Przypomnę, że pierwszą wersję prospektu emisyjnego złożyliśmy do KNF w 2017 r., gdy byliśmy w trakcie dynamicznego rozwoju z małej spółki instalatorskiej w dostawcę usług OZE i skalowaliśmy naszą działalność w bardzo dużym tempie. Do tego dynamicznie zmieniało się otoczenie legislacyjne i rynkowe w Polsce, a niedługo potem nastąpił mocny zwrot w światowej gospodarce, szczególnie w kluczowym dla nas obszarze, czyli energetyce. Wszystkie te czynniki utrudniały, wręcz hamowały nasze starania o to, aby zostać emitentem głównego rynku GPW, choć wartość Columbus dawno przekroczyła poziom rynku NewConnect. Cieszę się, że jesteśmy na finiszu tych starań, bo dzięki przeniesieniu notowań na rynek regulowany GPW otworzymy sobie dostęp do nowej grupy inwestorów. Przyspieszymy też realizację kluczowych inwestycji, jak wielkoskalowe magazyny energii, oraz zintensyfikujemy działania w zakresie ekspansji na rynkach zagranicznych – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

Przypomnijmy, że wniosek o zatwierdzenie prospektu został złożony przez Columbus Energy S.A. po raz drugi do Komisji Nadzoru Finansowego 12 sierpnia 2022 r.

W całym procesie dopuszczenia i wprowadzenia akcji na główny parkiet GPW – od przygotowania prospektu i pełnej dokumentacji, aż po reprezentację w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego – spółkę Columbus wspierała kancelaria prawna White&Case.

Treść prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego jest dostępna na stronie internetowej Spółki.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: