Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. z wysokim portfelem zamówień

18 maja 2016 08:00

Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, zakończyła 2015 r. zyskiem netto w kwocie 1.275 tys. zł. Wartość backlogu zamówień Emitenta przekracza obecnie 85 mln zł netto.

W 2014 r. Spółka miała 836 tys. zł zysku netto, więc w minionym roku zanotowała blisko 53% wzrost w tym zakresie. Warto również dodać, że opublikowany przez Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.) raport roczny uwzględnia tylko wyniki samego Columbus Capital S.A., jeszcze przed połączeniem z Columbus Energy S.A. Ten drugi podmiot wypracował w 2015 r. zysk netto w wysokości 1.039 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 11.464 tys. zł. Zarząd Spółki zamierza opublikować jej nową strategię rozwoju oraz przedstawić prognozy finansowe podczas specjalnie zorganizowanej konferencji branżowej poświęconej perspektywom dla rynku fotowoltaiki w Polsce, która odbędzie się w dniu 30.05.2016 r. w Krakowie.

„Cały zysk operacyjny z 2015 roku oraz z 1 kwartału 2016 roku przeznaczyliśmy na działania sprzedażowe. Najważniejsze to, że nasz portfel kontraktów stabilnie rośnie i wkrótce nadejdą kwartały, w których będziemy mogli monetyzować tę bazę. Same wyniki finansowe Spółki nie odzwierciedlają jeszcze naszego prawdziwego potencjału, ponieważ nadal jesteśmy w fazie rozwoju organizacyjno-strukturalnego i czeka nas jeszcze kilka kwartałów bardzo ciężkiej pracy, aby ten potencjał przełożył się bezpośrednio na nasze przychody oraz zyski.” – ocenia Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A. zakończyła w 1 kw. 2016 r. proces połączenia z Columbus Capital S.A. i koncentruje się aktualnie na wykorzystaniu potencjału obu podmiotów do budowania mocnej pozycji rynkowej na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Kondycja finansowa Spółki pozostaje na bardzo dobrym poziomie, bowiem na koniec marca br. posiadała ona ponad 7 mln zł należności oraz 1,2 mln zł środków na rachunkach bankowych. Łączna wysokość zobowiązań Emitenta na koniec 1 kw. 2016 r. wynosiła 2,64 mln zł.

Wartość backlogu zamówień Columbus Energy S.A. sięga obecnie poziomu 85 mln zł, co stwarza bardzo dobre perspektywy dla dalszego dynamicznego rozwoju skali działalności Spółki. Emitent oczekuje również na ogłoszenie kolejnego naboru w ramach Programu PROSUMENT.

„Proces połączenia spółek był bardzo stresującym okresem, ponieważ na każdym jego etapie mógł zakończyć się fiaskiem. Zarówno biegły sądowy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, czy nawet sam Krajowy Rejestr Sądowy mogły odrzucić plan połączenia. Na szczęście odnieśliśmy sukces i w Columbus Energy S.A. mamy realny biznes w niezwykle przyszłościowej branży. Myślę, że Akcjonariusze powinni być zadowoleni z faktu, że proces połączenia dobiegł końca. Suma wartości naszych kontraktów to przede wszystkim wysokomarżowy produkt dla klienta indywidualnego związany z dotacją z Programu PROSUMENT, którego ponowny nabór spodziewany jest w bardzo nieodległej przyszłości. Pozostali nasi klienci również bazują na dotacjach, jednak tym razem z nowej Perspektywy unijnej 2014-2020.” – dodaje Zieliński.

Columbus Energy S.A. organizuje w dniu 30.05.2016 r. (Godz. 11:00; Miejsce: Hotel Best Western w Krakowie, ul. Opolska 14a) konferencję, podczas której przedstawi GAME CHANGER – nową ofertę Spółki dla rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Emitent zaprezentuje również swoją nową Strategię Rozwoju i przedstawi prognozy finansowe.

„30 maja br. przedstawimy nowe spojrzenie na branżę fotowoltaiki dla klienta indywidualnego. To będzie prawdziwe odwrócenie rynku do góry nogami. Przedstawimy usługę/produkt, który zrewolucjonizuje branżę oraz rynek domów jednorodzinnych. Uważam, że przez wiele miesięcy, może nawet i lat, konkurencji będzie bardzo ciężko nas dogonić. Wiem, że jest to niezwykle mocna deklaracja, ale jestem przekonany, że po 30 maja rynek będzie podzielał moją opinię.” – podsumowuje Prezes Zieliński.

W marcu 2016 r. Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował połączenie Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A., które nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 72.863.778,42 zł i dzieli się na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda. Najważniejszym celem nowego podmiotu – Columbus Energy S.A. – jest utrzymanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Emitent planuje także prowadzić aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: