Aktualności spółki

Columbus podsumował pierwsze półrocze 2023 r.

29 września 2023 21:28

W ciągu 6 miesięcy br. Grupa Columbus osiągnęła 251 mln zł przychodów. Wynik EBITDA, mimo że ujemny, jest o prawie 60% lepszy niż w analogicznym okresie 2022 r.

Columbus Energy zaprezentował wyniki półroczne po raz pierwszy jako spółka z głównego parkietu GPW. Przychody Grupy w omawianym okresie wyniosły 251 mln zł (wobec 316 mln zł w 2022 r.), a skonsolidowany wynik EBITDA osiągnął minusową wartość 14,5 mln zł (wobec -35,6 mln zł w 2022 r.). W opinii Zarządu każdy kolejny kwartał powinien przynieść poprawę wyników Grupy.

Widzimy, że break even na sprzedaży do klienta indywidualnego i biznesowego osiągamy właśnie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, co pozwala przypuszczać, że nasz wynik będzie się znacząco poprawiał w kolejnych kwartałach twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

W komentarzu do wyników Zarząd zauważa, że Grupa osiągnęła dużą część z zamierzonych celów, m.in. niemal całkowicie spłaciła zadłużenie w postaci pożyczek i kredytów, na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Grupa osiągnęła też pierwsze sukcesy w działalności zagranicznej. Sprzedaż w Republice Czeskiej w omawianym okresie wygenerowała prawie 50 mln zł przychodów i dodatnie przepływy. Po wykupieniu wszystkich udziałów w czeskiej i słowackiej spółce, Columbus będzie samodzielnie rozwijać działalność w obszarach tożsamych do polskich, co także wpłynie na przyspieszenie rozwoju sprzedaży w tym kraju i będzie w 100% konsolidować wynik.

Zarząd podsumował też szacunkową wartość rynkową majątku Columbus, uwzględniając w nim pasywa i przyszłe zobowiązania.

W naszym bilansie, zgodnie z zasadami rachunkowości, księgujemy wartość nabycia/wytworzenia aktywów, natomiast ich szacunkowa wartość rynkowa jest dużo wyższa. Różnica między szacunkową wartością majątku Columbus na dzień 30 czerwca br. a szacunkową wartością pasywów wraz z szacunkowymi zobowiązaniami – to 400 mln zł nadwyżki. Ta przestrzeń daje nam motywacje, aby skutecznie i z odpowiednim partnerem realizować inwestycje, refinansować pomostowe pożyczki od akcjonariusza DC24 i maksymalizować wartość aktywówtwierdzi Dawid Zieliński.Cieszymy się, że po energetycznym tsunami Columbus wyszedł z opresji i ma przed sobą jasne perspektywy rozwoju w kilku ważnych obszarach. Jesteśmy też gotowi do zaprezentowania nowej strategii biznesowej Grupy Columbus na kolejne 5 lat, która przyniesie, mamy nadzieję, efekty oczekiwane przez akcjonariuszy. Komunikację strategii przewidujemy w nadchodzących dniach.

 


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: