Aktualności spółki

Columbus opublikował pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju

4 lipca 2022 11:38
Grupa Columbus Energy przygotowała i upubliczniła pierwsze roczne sprawozdanie informacji niefinansowych. Raport Zrównoważonego Rozwoju dotyczy roku 2021 i został sporządzony zgodnie ze Standardami GRI.

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej Columbus sporządzono zgodnie ze standardami GRI Standards: opcja „Core”. Z poszczególnych części raportu, pogrupowanych w pięciu kategoriach: Intro, Governance, Environment, Society oraz Info, dowiemy się m.in. jak Columbus buduje swoje relacje z otoczeniem, w jaki sposób ogranicza wpływ na środowisko i analizuje ślad węglowy, w których obszarach wspiera kontrahentów oraz w jakie akcje społeczne angażuje swoich pracowników.

To ważny moment dla całej naszej organizacjitwierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.Jako spółka giełdowa spełniająca określone standardy, wkrótce zostaniemy zobligowani do raportowania wskaźników niefinansowych. My jednak postanowiliśmy to zrobić wcześniej, niezależnie od wymogów. Dlaczego? Bo w ciągu 8 lat działalności Columbus, która de facto przyczynia się do transformacji energetycznej w naszym kraju, rozwijaliśmy nie tylko biznes, ale także społeczny megatrend zielonej energetyki. Budujemy świadomość społeczną z zakresu odnawialnych źródeł energii i zaspokajamy interesy wielu grup docelowych: klientów, inwestorów, pracowników i lokalnej społeczności.

Zrównoważony rozwój, społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu to dla nas sposób działania na co dzień, nasze DNA – komentuje Agnieszka Rozwadowska, dyrektor Biura Zarządu i CSR Columbus, odpowiedzialna za przygotowanie raportu.Przy tej okazji pragnę jednak zwrócić uwagę szczególnie na niemego beneficjenta działań naszej organizacji – środowisko naturalne, które dzieli się z nami swoimi zasobami, a my z troską i odpowiedzialnością dbamy o minimalizowanie naszego oddziaływania. Czerpiąc z natury to, co najlepsze, tworzymy ekosystem oparty o energię obiegu zamkniętego, najdoskonalsze źródło energii – OZE. Natura nie wystawia rachunków, ale w inwestycji długoterminowej to my jesteśmy zobligowani, moralnie i pokoleniowo, do spłacania naszego długu dzień po dniu.

Dzięki strategicznemu partnerstwu Columbus Energy z Carbon Footprint Foundation (organizacji NGO zajmującej się śladem węglowym), Grupa zidentyfikowała szerszy i pełniejszy wpływ działalności organizacji na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne, szczególnie w obszarze środowiskowym. Fundacja, działając na rzecz edukacji klimatycznej, wspiera Columbus Energy jako lidera nowoczesnej energetyki w napędzaniu zielonej transformacji Polski. Co istotne, zespół analityczny Carbon Footprint Foundation dokonał analizy działalności Grupy pod kątem śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach, z czego ostatni zakres, z uwagi na złożoną strukturę Grupy liczącej ponad 100 spółek, został zrealizowany w niepełnym, aczkolwiek istotnym wymiarze.

Odpowiedzialne i świadome zarządzanie wpływem środowiskowym, społecznym oraz dotyczące ładu korporacyjnego w Columbus to nie tylko standard rynkowy, ale również misja, wizja i wartości, jakimi na co dzień kieruje się Spółka i co znajduje odzwierciedlenie w codziennych decyzjach podejmowanych również w obszarach prawnychdodaje Katarzyna Rojek, dyrektor Działu Prawnego Columbus.

W pracę nad przygotowaniem Raportu została włączona niemal każda komórka organizacyjna.

Kolejne raporty Columbus planuje publikować cyklicznie, w następnych latach, informując o swojej działalności za miniony rok.

Raport można pobrać klikając w poniższy link:

Grupa Columbus_Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: