Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. kończy 2017 r. 4-krotnym wzrostem przychodów

23 marca 2018 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, zakończyła 2017 r. blisko czterokrotnym wzrostem przychodów na poziomie skonsolidowanym w ujęciu rdr., które przekroczyły 30,6 mln zł. W minionym roku Spółka intensywnie pracowała nad rozwojem struktury oraz umacnianiem swojej marki.

W 2017 r. Columbus Energy S.A. wypracowała prawie 2,59 mln zł zysku na działalności operacyjnej na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody sięgnęły 30,66 mln zł. Rok wcześniej wartość przychodów wyniosła 8,39 mln zł, co świadczy o ogromnej dynamice wzrostu zanotowanej w 2017 r. Spółka konsekwentnie realizuje działania prorozwojowe, których celem jest utrzymanie pozycji lidera w branży mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Emitent wprowadził do swojej oferty panele fotowoltaiczne monokrystaliczne „full black” w standardowej ofercie o podwyższonej mocy, będące zarazem przeskokiem technologicznym na rynku polskim. Columbus Energy S.A. bardzo mocno inwestuje w zasoby ludzkie i dalszy rozwój struktury, dzięki czemu jest w stanie docierać ze swoją ofertą praktycznie do każdego miejsca w Polsce. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia osiągnięte wyniki finansowe w 2017 r. i liczy, że dzięki podejmowanym działaniom rozwojowym będzie w stanie utrzymać wysoką dynamikę wzrostu.

„W 2017 roku realizowaliśmy politykę maksymalizacji dynamiki wzrostu, szczególnie w 4 kwartale praktycznie dwukrotnie zwiększyliśmy zasoby ludzkie. Równolegle ewoluowała nasza oferta. Dzisiaj współpracując z bankami i instytucjami finansowymi jesteśmy w stanie dostarczyć właścicielowi domu czy firmy finansowanie dedykowane z RRSO poniżej 4,5% na stałej stopie procentowej. W połączeniu z technologią najwyższej jakości standard, jaki oferujemy, jest o kilka kroków przed rynkiem. Ta technologia nigdy nie była tak dostępna jak teraz. 30 mln zł przychodów to dużo, jednak nasze ambicje sięgają zdecydowanie dalej, a koniunktura, popyt, taniejące technologie i fantastyczny zespół, jaki zbudowaliśmy, daje nam wiarę w to, że nasze cele będą się spokojnie realizować. To, co cieszy najbardziej, to to, że jesteśmy prekursorami większości innowacji produktowo-usługowych w Polsce, nawet korporacje energetyczne nas naśladują.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu spółki Columbus Energy S.A.

Rozwój Columbus Energy S.A. z pewnością nie byłby tak szybki, gdyby nie obecność na rynku publicznym. Spółka przeprowadziła w 2017 r. 4 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie serie wyemitowanych obligacji zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Z kolei pod koniec 2017 r. Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW. Przeniesienie notowań akcji na rynek główny GPW stanowi jeden z głównych celów strategicznych Spółki i powinno przyczynić się do jej dalszego wzrostu oraz zwiększenia zainteresowania nią wśród inwestorów instytucjonalnych.

„Rynek kapitałowy ma swoje zalety. Pozyskanie ponad 11 mln zł z emisji obligacji było kluczowe w życiu naszej organizacji. Mieliśmy możliwość wykorzystania tych środków na sfinansowanie programu abonamentowego, czyli montaży na dachach naszych klientów instalacji w czasie, kiedy negocjowaliśmy z bankami umowy finansowania naszych klientów. Dzisiaj banki i instytucje finansowe zostały przez nas przekonane, że warto dać tanie finansowanie na niskim ryzyku prosumentom. Wykonaliśmy tytaniczna pracę w tamtym czasie i widać już tego efekty. Zeszły rok przyniósł też postawienie pierwszego kroku w złożonej inwestorom obietnicy, tj. rozpoczęcia procesu przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW. Jesteśmy w trakcie procesowania prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego i liczymy na to, że w najbliższych miesiącach proces ten zakończy się sukcesem. Dzięki temu wizerunek naszej firmy będzie mocniejszy, kojarzony z dużymi firmami, a docelowo chcemy, aby marka Columbus Energy była marką z segmentu energetyki, odnawialnej, ale jednak energetyki.” – podsumowuje Prezes Zieliński.

W marcu br. Spółka wprowadziła do swojej oferty kolejne innowacje – Abonament Elastyczny. Nowe rozwiązanie pozwoli klientom indywidualnym oraz biznesowym na dopasowywanie instalacji do własnych potrzeb przy zachowaniu bardzo atrakcyjnego finansowania.

Columbus Energy S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect oraz Catalyst, która jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wprowadziła pierwszą na rynku innowacyjną usługę „Abonament na Słońce”, dzięki której klienci mogą oszczędzać od pierwszego dnia bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Oferuje pełny zakres usług przy zakupie i instalacji paneli fotowoltaicznych: od projektu, finansowania instalacji, jej fizycznego montażu, podłączenia do sieci oraz serwisu. Firma specjalizuje się w instalacjach dachowych i gruntowych dla gospodarstw domowych, oferując jako jedyna na rynku Gwarancję Totalną, czyli 15-letnią gwarancję na cały system. Ponadto Spółka zamierza rozwijać ofertę o nowe produkty w segmencie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: