Aktualności spółki

Columbus Energy wyemituje zielone obligacje o wartości 0,5 mld zł

7 września 2020 12:44

Należąca w 100% do Grupy Kapitałowej Columbus Energy spółka New Energy Investments przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Celem emisji obligacji jest pozyskanie finansowania na obecne i planowane projekty Grupy Columbus Energy.

 

Zarząd Columbus Energy informuje, iż za pośrednictwem New Energy Investments, przeprowadzi emisję obligacji, w tym część w ramach tzw. zielonego projektu. Oznacza to, że część obligacji będzie spełniać podstawowe kryteria GBP (Green Bond Principles), z których wpływy przyczyniają się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA).

Obligacje zostaną wyemitowane w ramach oferty publicznej, w jednej lub kilku seriach. Minimalna wartość pierwszej serii obligacji wyniesie 70 mln zł, natomiast łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji została zaplanowana na 500 mln zł.

Za kompleksową realizację emisji obligacji przez New Energy Investments będzie odpowiadał Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Środki zgromadzone dzięki emisji obligacji pozwolą nam w efektywny sposób finansować rozwój projektów związanych z energetyką odnawialną – twierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. – Przypomnę, że w ostatnich dniach zakomunikowaliśmy inwestycję znacznych środków w Saule Technologies, czyli przełomową technologię perowskitów, które otwierają nowy rozdział w historii fotowoltaiki. Teraz skupimy się na zabezpieczeniu finansowania rozwijanych projektów elektrowni, opartych o źródła odnawialne. Dzięki 15-letnim zielonym obligacjom będziemy mogli maksymalizować budowanie aktywów w Grupie, patrząc nie tylko na jednorazową marżę w sprzedaży bezpośredniej, ale przede wszystkim długoterminowo, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. 

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Spółka Columbus Energy nie będzie bezpośrednio odpowiedzialna za zobowiązania względem Obligatariuszy, wynikające z obligacji.

Przez kilka miesięcy przygotowywaliśmy program emisji obligacji. Wydaje się, że dzięki staraniom, zarówno po stronie Columbus Energy, ale też po stronie Domu Maklerskiego BOŚ, ten wysiłek zamieni się na być może nawet setki megawatów farm, które Columbus zgromadzi w swoich aktywach na lata – mówi Janusz Sterna, Wiceprezes Columbus Energy i Prezes New Energy Investments.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: