Aktualności spółki

Columbus Capital S.A. blisko fuzji z OZE

14 lipca 2015 08:00

Columbus Capital S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała w dniu 13.07.2015 r. list intencyjny dotyczący połączenia ze Spółką Columbus Energy S.A. Celem potencjalnej fuzji jest powstanie mocnego podmiotu w branży OZE oraz zmiana rynku notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.

Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence obu Spółek, a także umożliwia rozpoczęcie prac nad opracowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. jako spółki przejmowanej na Columbus Capital S.A. jako spółki przejmującej w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom Columbus Energy S.A. akcji Columbus Capital S.A. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy każdej ze Spółek.

„Podpisanie listu intencyjnego umożliwia nam rozpoczęcie badania obu spółek w celu ustalenia ich wyceny oraz parytetu wymiany akcji. Do dnia 15.07.2015 r. podpiszemy porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej transakcji. Jestem przekonany, że połączenie przyniosłoby korzyści obu podmiotom dzięki wykorzystaniu synergii płynącej z ich potencjału. Moim głównym celem będzie stworzenie jak najlepszych warunków transakcji dla naszych Akcjonariuszy i temu będę podporządkowywał wszelkie działania oraz decyzje.” – mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki Columbus Capital S.A.

Spółka Columbus Energy S.A. pozyskała w ostatnim czasie ponad 5 mln zł kapitału z emisji akcji serii D oraz F, który przeznaczy na realizowanie założeń strategii rozwoju. Powstały po połączeniu podmiot ma zagospodarować efekty synergii wynikające m.in. z wykorzystania oraz wzajemnego uzupełnienia potencjału obu firm, optymalizacji i zwiększenia skali działania, a także istotnej redukcji kosztów działalności. Warto również dodać, że zamiarem Zarządów obu spółek jest ubieganie się przez nowy podmiot o dopuszczenie jego akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

„Spółka Columbus Energy S.A., jej model biznesowy oraz perspektywy rozwoju są nam dobrze znane, bowiem byliśmy jednymi z pierwszych inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować w to przedsięwzięcie. Udany start Programu PROSUMENT oraz duża liczba podpisanych w nim umów pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość tego podmiotu. Spółka z sukcesem pozyskuje również kolejne umowy w ramach taryf gwarantowanych, zapisanych w nowej Ustawie o OZE. Uważam, że potencjalne połączenie z Columbus Capital S.A. może przyczynić się do jeszcze szybszego rozwoju Columbus Energy S.A., co przyniesie oczywiste korzyści Akcjonariuszom obydwu podmiotów. Liczę również, że uda nam się zrealizować nasz cel, jakim jest debiut nowego podmiotu na rynku regulowanym.” – dodaje Ciszewski.

Columbus Capital S.A. zakończyła 2014 r. skonsolidowanym zyskiem netto wynoszącym 936 tys. zł. Plany Emitenta zakładają poszukiwanie nowych projektów inwestycyjnych oraz zbudowanie nowej strategii rozwoju, która pozwoli zmaksymalizować wykorzystanie potencjału zasobów Spółki.

 


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: