Aktualności spółki

Akcjonariusze Columbus Energy zdecydują o emisji akcji

18 listopada 2021 12:25

Akcjonariusze Columbus Energy S.A., wiodącego dostawcy usług na rynku nowoczesnej energetyki, zdecydują o emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w tej sprawie odbędzie się 13 grudnia br. w siedzibie Spółki. Zdaniem Zarządu, Emisja Akcji Serii F oraz przeprowadzenie oferty publicznej pozwolą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym Spółki.

Pozytywna decyzja Akcjonariuszy pozwoli Spółce pozyskać nawet 450-550 mln zł oraz ubiegać się o wprowadzenie akcji na Rynku Głównym GPW. Emisja akcji oraz IPO jest jednym ze scenariuszy pozyskania finansowania rozpatrywanym przez Zarząd.

Ostatnie kwartały były okresem bardzo dynamicznego rozwoju naszej działalności. Nowe segmenty, takie jak pompy ciepła, farmy fotowoltaiczne czy elektromobilność sukcesywnie zwiększają udział w ofercie i przychodach Spółki. Dalszy dynamiczny rozwój  wymaga określonych nakładów, w związku z czym rozpatrujemy różne scenariusze finansowania, a IPO jest jednym z nich. Porządek obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przewiduje punkt dotyczący emisji akcji i dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, jednak ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Akcjonariuszy Spółki na NWZA. Podobnie,  jeśli chodzi o cenę emisyjną – będziemy rozważać różne scenariusze, ale na pewno nie mniejsze niż wycena rynku kapitałowego, wycena wewnętrzna Spółki i oczywiście wycena inwestorów docelowych – mówi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

Spółka przez trzy kwartały 2021 r. wypracowała 508 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 8 proc. r/r. W raportowanym okresie Columbus Energy odnotował znaczny wzrost sprzedaży pomp ciepła – w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 2514 proc. i wygenerowała prawie 34 mln zł przychodów.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: