Aktualności spółki

Kolejny duży projekt farmowy w portfolio Columbusa

8 lutego 2022 13:09

Columbus, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, sfinalizował umowę zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 61 MW i ma szansę zwiększyć inwestycje do ponad 90MW.

Grupa Columbus Energy nabyła 100% udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej, z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, o łącznej mocy 61,3 MW. W ramach współpracy, Columbus będzie miał też możliwość zwiększenia zainstalowanej mocy do 91,3 MW. Realizacja postanowień wynikających z umowy ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy od jej podpisania.

– Rozwój projektów farm fotowoltaicznych stanowi kluczowy obszar naszej działalności inwestycyjnej, który już teraz przynosi Grupie zyski. Zakupiony właśnie projekt jest jednym z największych w Polsce, z wydanymi warunkami przyłączenia. Jego wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 250 mln zł. Budowę farm w ramach tego projektu planujemy w 2023 r. w formule PPA tłumaczy Janusz Sterna, wiceprezes Columbus Energy S.A.Ponadto nieustannie pracujemy nad pozyskiwaniem projektów o mniejszej mocy, co finalnie zwiększa nasz wolumen w farmach fotowoltaicznych.

Portfolio farm fotowoltaicznych, jakie posiada Columbus, plasuje firmę w ścisłej czołówce krajowego rynku. Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, w 2020 r. Columbus zajął drugą pozycję w kraju w segmencie instalacji powyżej 50 kWp, posiadając udział blisko 17 proc. mocy zainstalowanej w farmach PV.

Na koniec listopada 2021 r. portfel farm PV Columbusa obejmował projekty na różnych etapach zaawansowania, zlokalizowane na terenie całej Polski, których łączna moc wynosiła 5270 MW.

Aktualny stan projektów farmowych Grupa opublikuje 21 marca br., w raporcie rocznym za 2021 r.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: