Aktualności spółki

Spółka Columbus Energy sfinalizowała terminowy wykup dwuletnich obligacji serii D

4 października 2019 17:23

Columbus Energy S.A. zrealizowała dziś wypłatę ostatniego kuponu odsetkowego obligacji na okaziciela serii D oraz skutecznie dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji wyemitowanych w 2017 roku. Tym samym wykupione zostały wszystkie obligacje emitowane publicznie.

4 października 2019 roku Columbus Energy S.A. zakończyła terminową wypłatę odsetek od obligacji serii D, których łączna wartość nominalna wyniosła 4 535 000 zł. Odsetki od obligacji były regularnie wypłacane w okresach kwartalnych. Zabezpieczone obligacje, wyemitowane pod koniec 2017 roku, miały stałe oprocentowanie w wysokości 8,4% w skali roku. Tym samym Spółka po raz kolejny potwierdziła swoją wiarygodność na rynku kapitałowym, co z sukcesem przekłada się na zaufanie inwestorów i klientów.

Dzięki wszystkim seriom obligacji wyemitowanym w 2017 roku na łączną sumę 11 mln 75 tys. zł Columbus Energy zrealizowała strategię sfinansowania prawie 1000 instalacji fotowoltaicznych dla swoich klientów. Geometryczny wzrost sprzedaży w ciągu ostatnich dwóch lat spowodował, że środki pozyskane z emisji obligacji pomogły Spółce szybciej i skuteczniej rozwijać się na rosnącym rynku fotowoltaiki. W porównaniu do II kwartału 2016 roku Spółka zanotowała 2 300% wzrostu przychodów, uzyskując skonsolidowany przychód za pierwszą połowę 2019 roku na poziomie 57 mln zł, gdzie za cały 2018 rok spółka zanotowała przychody na poziomie 63 mln zł.

Dziś Columbus Energy koncentruje się na rozwoju organizacji i coraz wyraźniej rozszerza swoją działalność w segmencie fotowoltaiki, również farm fotowoltaicznych, rozpoczynając w tym roku budowę 12,5 MW z 357 MW projektów zlokalizowanych w całej Polsce, do której Spółka posiada prawa. Spółka pracuje również nad innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz infrastruktury e-mobility. Dzięki atrakcyjnej ofercie Columbus Energy stale wyprzedza rynek fotowoltaiki dla klienta indywidualnego o kilka kroków – marce Columbus Energy na koniec czerwca 2019 zaufało już ponad 6 200 rodzin i firm. Terminowe spłaty odsetek w ciągu ostatnich dwóch lat skutecznie ugruntowały pozycję Spółki jako wiarygodnego lidera rynku i pozwalają jej cieszyć się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, a także kluczowych partnerów biznesowych.

Columbus Energy S.A. to lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Do końca Q2 2019 Spółka zrealizowała ponad 6 200 instalacji. Columbus Energy S.A. wyznacza standardy jakości, stawia na nowoczesną technologię i troszczy się o klienta na wszystkich etapach realizacji: począwszy od indywidualnego opracowania projektu, pozyskania finansowania, aż po montaż, podłączenie do sieci i serwis instalacji. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania dla gospodarstw domowych, biznesu oraz długoterminowych inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Spółka jest notowana na rynku NewConnect, a coroczny wzrost przychodów o ponad 100% dynamicznie zwiększa jej udział w rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: