Aktualności spółki

Columbus wyemitował Zielone Obligacje za 75 mln zł

1 grudnia 2020 21:07

Spółka z grupy Columbus,  New Energy Investments Sp. z o.o., wyemitowała Zielone Obligacje. Pierwszą transzę, o wartości  75 mln zł, objął Bank Ochrony Środowiska S.A. Koordynatorem procesu i agentem emisji jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

Spółka New Energy Investments (100% zależna od Columbus Energy S.A.) 7 września br. podpisała z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji Zielonych Obligacji (green bonds), w ramach Programu emisji obligacji na łączną kwotę        500 mln zł. W pierwszej przeprowadzonej przez Spółkę transzy emisji obligacji BOŚ objął obligacje serii A, o wartości 75 mln zł.

– Pierwsza transza emisji Zielonych Obligacji jest zwieńczeniem wspólnych, wielomiesięcznych prac nad programem. Planujemy kolejne emisje już w najbliższych tygodniach. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy dużych akwizycji projektów farmowych, o łącznej mocy 203 MW, za ok. 40 mln euro. Nadal aktywnie poszukujemy nowych projektów, na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmystwierdził Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A., notowanej na alternatywnym rynku GPW.

Dynamicznie kontynuujemy trend green banking, zaspokajając nowe potrzeby rynku. Program emisji Zielonych Obligacji spółki z grupy Columbus jest na to najlepszym dowodem, a udział Grupy BOŚ w jego realizacji potwierdza nasze kompetencje. Jestem przekonany, że kolejne przedsiębiorstwa już wkrótce zdecydują się na pozyskiwanie środków finansowych za pomocą tego rodzaju instrumentu powiedział Wojciech Hann, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Emisja obligacji New Energy Investments Sp. z o.o. została przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi, opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA), oraz w ramach obszarów finansowania, określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP).

Ekologiczny charakter inwestycji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor – CICERO Shades of Green AS z siedzibą w Oslo w ścisłej współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ). CICERO specjalizuje się  w ocenie projektów zaangażowanych środowiskowo.

– Najbliższe lata przyniosą wzrosty efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznych. Odpowiednie instrumenty finansowe, dzięki którym mogą powstawać, odgrywają ważną rolę w zmniejszeniu emisyjności gospodarki. Dzisiejsza emisja zielonych obligacji spółki New Energy Investments to kolejny krok w dynamicznym rozwoju polskiego przemysłu PVpodsumował Michał Kurtyka, Minister Klimatu  i Środowiska.

Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na budowę w Polsce farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy ponad 30 MW. To pierwsza na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję Zielonych Obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii.

Cele emisyjne idealnie wpisują się w założenia Zielonych Obligacji, mających finansować projekty przyczyniające się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, w tym projekty farm fotowoltaicznych. Realizacja projektów będzie cyklicznie poddawana audytowi i oceniana pod względem realizacji i korzystnego wpływu na środowisko.

– Cieszę się, że materializuje się pierwsza na polskim rynku kapitałowym emisja Zielonych Obligacji, mająca na celu finansowanie inwestycji ekologicznych w energetyce. Biorąc aktywny udział w procesie emisji, mogliśmy  wpisać się w wiodącą gałąź działalności naszego Banku. Wierzę, że ta wciąż mało powszechna w Polsce forma pozyskiwania środków będzie się rozwijaćmówi Radosław Olszewski, prezes Zarządu DM BOŚ S.A.

Zielone Obligacje cieszą się rosnącą popularnością w Europie i na świecie. Są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Na świecie z tego rodzaju finansowania coraz śmielej korzysta zarówno sektor prywatny, jak i publiczny (rządy, samorządy, spółki komunalne).


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: