Aktualności spółki

Columbus w pierwszym kwartale zwiększył przychody i dokonał ważnych inwestycji

17 maja 2021 09:34

W minionym kwartale Grupa Kapitałowa Columbus Energy osiągnęła prawie 158 mln zł przychodów, czyli o ponad 25% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Wartość EBITDA Grupy wyniosła ponad 20 mln zł i była porównywalna z pierwszym kwartałem 2020 r. Grupa koncentrowała się na inwestycjach w nowe technologie, projekty farmowe i zasoby ludzkie.

Zgodnie z opublikowanym dziś raportem kwartalnym GK Columbus Energy za pierwszy kwartał 2021 r., przychody Grupy wyniosły 157,89 mln zł wobec 125,89 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. Z kolei wartość EBITA była porównywalna do tej z w pierwszego kwartału 2020 r. i wyniosła 20,05 mln zł. Poza czynnikami makroekonomicznymi, związanymi z kolejną falą pandemii COVID-19 i zastojem gospodarczym, na wyniki Grupy w omawianym kwartale miały wpływ poczynione w tym czasie inwestycje. Jedną z nich było opracowanie innowacyjnej usługi “Prąd Jak Powietrze”, ogłoszonej w lutym br., dzięki której możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie energii z fotowoltaiki. Po wielomiesięcznych przygotowaniach, Columbus już w najbliższych tygodniach zacznie dostarczać usługę bilansowania i sprzedaży energii dla prosumentów, dzięki czemu nawiąże z nimi trwałą, wieloletnią współpracę. Obecnie społeczność Columbus tworzy już 38 tys. prosumentów i użytkowników rozwiązań opartych o OZE.

W omawianym okresie Grupa zwiększyła udział w rynku podstawowej linii biznesowej, czyli fotowoltaiki i pomp ciepła dla gospodarstw domowych, utrzymując oczekiwaną marżę na sprzedaży. Znacząco zwiększyła też portfel projektów farm fotowoltaicznych, którego moc – łącznie z negocjowanymi przejęciami – przekracza już 5 GW. Jest to jeden z największych, jeśli nie największy, portfel w Polsce.

Należy pamiętać, że rozwój biznesu farm fotowoltaicznych, którego jeszcze nie widać w przychodach i wyniku EBIDTA naszej Grupy, to również duży zespół inżynierów i managerów, którzy pracują nad rozwojem projektów, późniejszą ich budową i utrzymaniem – wyjaśnia Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. – Te inwestycje będą w przyszłości filarem wartości Grupy, a zarządzanie gigawatami mocy z OZE przyniesie dodatkowe premie.

Jak podkreśla Zarząd Columbus, w ciągu ostatnich miesięcy Grupa rozbudowała też wewnętrzne zasoby ludzkie w obszarach nowoczesnej energetyki, a do organizacji dołączyło wielu znakomitych managerów.

Powiększyliśmy zespoły techniczne i montażowe, dedykowane do pomp ciepła i magazynów energii – komentuje Dawid Zieliński. – Dzięki temu jesteśmy przygotowani na wzrost rynku w tych segmentach (najnowszy dokument rządowy Polski Ład zapowiada, że program Mój Prąd 3.0 będzie obejmował magazynowanie energii). Rozwinęliśmy również zespół specjalistów w obszarze elektromobilności i jesteśmy gotowi na wzrosty post-pandemiczne w sprzedaży infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Warto dodać, że w minionym kwartale Columbus nabył też spółkę obrotu energią Vortex Energy Obrót Sp. z o.o., oraz prowadzi akwizycję Archeton Sp. z o.o. – spółki sprzedającej gotowe projekty domów. Plany rozwoju Grupy w związku pierwotnym rynkiem domów zostaną szerzej omówione przez Columbus w nowej strategii, którą Spółka zakomunikuje w III kwartale br.

Dzisiaj najważniejsze jest dla nas zdobywanie przestrzeni rynkowej, lojalizowanie właścicieli domów i przedsiębiorców, budowanie własnych zielonych aktywów oraz rozwijanie nowych produktów i usług – dodaje Dawid Zieliński. – To oznacza ciągłe inwestycje, które w większości realizujemy z marży, zysków, zielonych obligacji i kredytów. Inaczej niż większość spółek z naszego sektora, stawiamy nie na krótkoterminowy konsumpcjonizm i szybkie benefity dla inwestorów, tylko na budowanie wartości Grupy, która dzięki dzisiejszemu skupieniu na rozwoju przez kolejne dekady będzie generować stabilny i pewny zysk, a rynek kapitałowy będzie mógł to docenić i odpowiednio zdyskontować.

Zarząd Spółki wskazuje, że będzie rekomendować akcjonariuszom, aby przenieść walory Columbus na rynek regulowany GPW jeszcze w tym roku.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: