Aktualności spółki

Columbus powiększył portfel farm fotowoltaicznych o 154 MWp

25 listopada 2020 11:44

Columbus zawarł umowy przejęcia kolejnych spółek, realizujących projekty farm o łącznej mocy ok. 130 MWp. Spółka nabyła też udziały projektów, będących w fazie budowy, o mocy blisko 24 MWp. 

Spółka celowa Columbus JV1, dedykowana do rozwoju projektów farm PV w Grupie Kapitałowej Columbus, zakupiła 100% udziałów w 11 spółkach realizujących przedsięwzięcia farm o łącznej mocy ok. 154 MWp, w tym nabyła 9 spółek realizujących farmy o łącznej mocy 23,87 MWp. Projekty o mocy 130 MWp znajdują się w fazie uzyskiwania warunków przyłączeniowych, a pozostałe są już na etapie budowy. Łączna wartość zawartych transakcji opiewa na kwotę 28,6 mln euro.

–  Farmy fotowoltaiczne to jeden ze strategicznych obszarów rozwoju Grupy Columbus – tłumaczy Janusz Sterna, Wiceprezes Columbus Energy S.A. – Odkąd w 2019 r. podjęliśmy decyzję wejścia w ten segment, sukcesywnie rozbudowujemy nasz portfel mocy. Budowa farm będzie finansowana głównie z emisji Zielonych Obligacji, których program, na kwotę 500 mln zł, jest aktualnie w trakcie realizacji. Pierwsza transza emisji zostanie uruchomiona w grudniu br. Warto przy tej okazji podkreślić, że Columbus jest pierwszą firmą energetyczną w Polsce, która emituje Zielone Obligacje.

Obecnie wartość farm wybudowanych przez Columbus wynosi ok. 45 mln zł, kolejne projekty są w realizacji, a całość portfela, jaki Grupa ma w posiadaniu, to już ponad 1000 MW, o wartości rynkowej ponad 3 mld zł.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: