Aktualności spółki

Columbus podsumował rok 2023

26 kwietnia 2024 12:59

Grupa Columbus Energy opublikowała raport roczny za 2023 r. Jak wynika z treści raportu, skonsolidowane przychody Grupy Columbus wyniosły 465 mln zł. Grupa znacząco ograniczyła koszty, poprawiła wynik EBITDA i marżowość.

Skonsolidowane przychody Grupy Columbus Energy wyniosły 465,1 mln zł wobec 608,2 mln zł w 2022 r. Wypracowany wynik EBITDA Grupy osiągnął wartość ujemną -15,4 mln zł, co jednak stanowi poprawę o ponad 71 proc. w stosunku do ubiegłego roku (-53,1 mln zł). Z kolei wynik EBITDA w ujęciu jednostkowym (Columbus Energy S.A.) osiągnął wartość dodatnią 0,97 mln zł wobec -54,1 mln zł w roku 2022 r.  Grupa odnotowała też wzrost marżowości brutto: z 18% za rok 2022 do 27% za rok 2023.

Podsumowując ubiegły rok w Columbus, należy przede wszystkim zauważyć, że zrealizowaliśmy oraz rozpoczęliśmy realizację ważnych transakcji. Mam na myśli przedwstępną umowę sprzedaży jednego wielkoskalowego projektu magazynu energii 133 MW do Grupy DTEK oraz sprzedaż części projektów farm fotowoltaicznych do Grupy ENGIE. Ponadto zintensyfikowaliśmy nasze działania w Czechach i Słowacji, przejmując również pełną kontrolę operacyjną nad działającymi tam spółkami. Zamierzamy zwiększać nasz udział w segmencie public na tym rynku, czego przykładem jest wygrany przetarg w czeskim Brnie, gdzie w drugim kwartale br. powinniśmy rozpocząć realizację montażu instalacjikomentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

Zarząd przypomina też, że obecnie Columbus jest zupełnie inną organizacją niż ta z przełomu pierwszego i drugiego kwartału 2022 r.

Ostatnie 2 lata, pełne turbulencji otoczenia rynkowego, nauczyły nas pokory i przyniosły cenne doświadczenie. Obecnie jesteśmy lżejsi, bardziej elastyczni, z mocniejszym zespołem managerów i pracowników oraz współpracowników oraz z jeszcze większą motywacją i apetytem na rozwój twierdzi Dawid Zieliński.

W bieżącym roku Columbus chce się skoncentrować przede wszystkim na klientach indywidualnych, dla których oprócz fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów dołączył usługi w obszarze termomodernizacji, w ramach programu Czyste Powietrze. Grupa wprowadziła też dla prosumentów innowacyjną usługę dynamicznego bilansowania energii 1:1 (za pośrednictwem spółki Columbus Obrót), która może stać się nowym impulsem dla potencjalnych klientów.

O efektach naszych działań w obu tych obszarach poinformujemy pod koniec drugiego kwartału, jednak już teraz warto zauważyć, że może to być znaczący strumień przychodów dla naszej organizacji. Ogłoszenie programu Mój Prąd 6.0, który ma mieć wsparcie dla domowych magazynów energii, w drugiej połowie roku mocno uaktywni ten segment klientów, w jakim Columbus zajmuje dziś pierwsze miejsce. Branża, w której działa nasza organizacja, będzie dalej falować, będą okresy prosperity i czas trudniejszy. Obecnie jednak wchodzimy w cykl inwestycyjny, cykl skupienia się na wzroście dodaje Dawid Zieliński.

Z raportem za 2023 rok można zapoznać się tutaj.

Równolegle z wynikami finansowymi Grupa opublikowała też raport ESG. Oba raporty są dostępne m.in. na stronie Grupy.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: