Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. zwiększa przychody i umacnia pozycję rynkową

16 sierpnia 2018 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, zakończyła pierwsze półrocze 2018 r. skonsolidowanym zyskiem netto sięgającym 1,51 mln zł, a jej przychody z działalności operacyjnej wyniosły w tym okresie 21,3 mln zł. Spółka pracuje nad dalszym unowocześnieniem poprzez doinwestowanie obszaru IT oraz Business Intelligence, a także poprzez rozbudowę kadry zarządzającej o doświadczonych managerów.

Drugi kwartał oraz całe pierwsze półrocze 2018 r. było bardzo dobrym okresem dla Columbus Energy S.A., w którym kontynuowany był proces transformacji organizacji w kierunku nowoczesnej i skutecznej organizacji. Spółka intensywnie pracowała nad finalną zmianą finansowania abonamentowego jej klientów na elastyczne, tańsze i w 100% finansowane przez instytucje bankowe tak, aby jeszcze bardziej zwiększyć konkurencyjność swojego produktu na rynku instalacji domowych. Ważnym elementem rozwoju Emitenta jest rozszerzanie oferty finansowania montaży instalacji oraz wzrost ilości podmiotów finansowych współpracujących z Columbus Energy S.A., co pozytywnie wpływa na zwiększanie konwersji, a także ilości montowanych instalacji. Prowadzone działania rozwojowe zakończyły się sukcesem w postaci wprowadzenia z dniem 1 lipca 2018 r. nowej i komplementarnej oferty. Zarząd Spółki jest przekonany, że przyjęty kierunek jej rozwoju i podejmowane działania przełożą się na dalszy wzrost sprzedaży oraz wzrost rentowności.

„Na rynku fotowoltaiki domowej oprócz Columbus Energy nie ma organizacji o takim zasięgu terytorialnym, posiadającej tak wysoką kulturę organizacji i tak szeroką sieć sprzedaży. Zbudowaliśmy produkt, który dzisiaj jest komplementarny i daje wielki komfort klientowi indywidualnemu, który po roku użytkowania instalacji fotowoltaicznej może ją po prostu zwrócić. Zbadaliśmy satysfakcję dotychczasowych klientów i jesteśmy pewni, że mało kto będzie chciał taką instalację zwrócić. W sierpniu powinniśmy dojść do 600 zakontraktowanych klientów, montujemy już ponad 1MWp instalacji domowych miesięcznie i z kwartału na kwartał będzie się to sukcesywnie zwiększać. Cel, jaki chcemy osiągnąć, czyli 10.000 instalacji w jednym roku jest możliwy już w 2020 roku. Rynek jest ogromny, bo 1 milion domów chce mieć instalację fotowoltaiczną, więc lata pracy przed nami. Na szczęście odskoczyliśmy drobnej konkurencji zarówno jakością produktu, ofertą, skutecznością procesowania umowy, czy kosztem finansowania. Jeśli utrzymamy standardy wzrostu i będziemy dobrze zarządzać skalowaniem biznesu powinniśmy osiągnąć ten cel według planu.” – podkreśla Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Spółka liczy na wysokie zainteresowanie rynku ofertą związaną z termomodernizacją domów, bowiem planowane jest uruchomienie nowego programu „Czyste Powietrze”. Duży potencjał produktowy został także dostrzeżony w segmencie elektromobilności, czyli ładowarek do samochodów elektrycznych, które staną się naturalnym produktem w ofercie Columbus Energy S.A. dla klientów biznesowych jako komplementarny element pracujący z systemami fotowoltaicznymi.

Dla Emitenta duże znaczenie odgrywa rozwój elementów potrzebnych do dalszego skalowania biznesu, do których można zaliczyć przez wszystkim nowoczesne elementy zarządzania IT, Business Intelligence oraz Big Data. Te obszary funkcjonowania Spółki zostały w minionym kwartale bardzo mocno doinwestowane, dzięki czemu zarządzanie organizacją i procesami odbywa się już w sposób automatyczny oraz w oparciu o profesjonalne narzędzia managerskie. Kolejnym etapem będzie właśnie skalowanie biznesu Columbus Energy S.A., poprawa konwersji procesowania umów oraz analiza pierwszych doświadczeń w sektorze termomodernizacji i infrastruktury e-mobility. „Columbus Energy wprowadzi w tym roku do oferty w segmencie MŚP ofertę na usługę dostarczenia, podłączenia i uruchomienia ładowarek do samochodów elektrycznych. Jest wielki potencjał w tej branży, tj. infrastruktury do ładowania elektryków, a proces montażu i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jest tożsamy z fotowoltaiką. Wydaje się naturalnym, że nasza organizacja zajmie się tym równolegle do fotowoltaiki. Liczymy na to, że już od 2019 roku będzie to znaczący element naszej działalności. Jeśli chodzi o nowoczesną organizację, jaką Columbus Energy się powoli staje, kluczowe znaczenie będzie mieć finalizacja informatyzacji procesów w firmie, jesteśmy po mapowaniu i informatyzowaniu wszystkich procesów, przyszedł czas na wdrożenie Business Intelligence i pozostanie nam analiza procesowa ton informacji, jakie zebraliśmy o właścicielach domów przez ostatnie lata. Tutaj na tle rynku jesteśmy bezkonkurencyjni i pewnie na długo tak pozostanie.” – zakończył Prezes Zieliński. W lipcu br. Columbus Energy S.A. jako jedyna firma w Polsce wprowadziła nową ofertę, w ramach której nowi klienci po roku użytkowania instalacji fotowoltaicznej mogą ponownie zdecydować czy chcą z niej korzystać czy też chcą ją zwrócić firmie. Jest to przełomowa oferta na polskim rynku fotowoltaicznym, która ma pozwolić na dalsze umacnianie pozycji rynkowej Spółki. Emitent od lipca 2018 r. jako jedyna firma w kraju w ofercie standardowej montuje panele monokrystaliczne Full Black o mocy 300 Wp.

Columbus Energy S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect oraz Catalyst, która jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wprowadziła pierwszą na rynku innowacyjną usługę „Abonament na Słońce”, dzięki której klienci mogą oszczędzać od pierwszego dnia bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Oferuje pełny zakres usług przy zakupie i instalacji paneli fotowoltaicznych: od projektu, finansowania instalacji, jej fizycznego montażu, podłączenia do sieci oraz serwisu. Firma specjalizuje się w instalacjach dachowych i gruntowych dla gospodarstw domowych, oferując jako jedyna na rynku Gwarancję Totalną, czyli 15-letnią gwarancję na cały system. Ponadto Spółka zamierza rozwijać ofertę o nowe produkty w segmencie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: