Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. osiąga bardzo wysoki zysk w 1 półroczu 2017 r.

17 sierpnia 2017 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 2,67 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 15,38 mln zł. Spółka dynamicznie zwiększa sprzedaż instalacji fotowoltaicznych oraz uatrakcyjnia swoją ofertę umacniając w ten sposób pozycję lidera rynku.

W samym 2 kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa Columbus Energy S.A. zanotowała 1,77 mln zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 9 mln zł. W analogicznym okresie 2016 r. skonsolidowany zysk netto Spółki 0,12 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2,12 mln zł. Emitent dynamicznie zwiększa sprzedaż instalacji fotowoltaicznych zarówno w ramach programu abonamentowego, jak i finansowanych za gotówkę. W minionym kwartale Columbus Energy S.A. podpisała 600 umów na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zrealizowała ponad 400 montaży tego typu instalacji. Spółka wprowadziła również rewolucyjną, jedyną na rynku polskim tzw. „Gwarancję Totalną”. Jest to 15-letnia gwarancja, która obejmuje wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem montażu przez Columbus Energy S.A. Zarząd Spółki jest przekonany, że przyjęty kierunek rozwoju pozwoli jej umacniać pozycję lidera w branży oraz osiągać jeszcze lepsze wyniki finansowe.

„Nasza Spółka rozwija się z wielką dynamiką. Nareszcie jesteśmy na drodze, która prowadzi nas do solidnych wyników rocznych. Dużo ciężkiej pracy, wysokie kompetencje zespołu i determinacja to te elementy, które składają się na takie wyniki. Myślę, że jeszcze pozytywniej zaskoczymy rynek na koniec roku, bowiem cały czas przybywa nam klientów, rozpoczęliśmy współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska i montujemy coraz więcej instalacji fotowoltaicznych.” – podkreśla Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A. bardzo mocno pracuje nad zwiększeniem dostępności źródeł finansowania, co przekłada się wzrost możliwości realizacji montaży instalacji fotowoltaicznych. W maju br. spółka zależna Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. zawarła umowę współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w zakresie pośrednictwa oraz wykonywania w imieniu i na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową na finansowanie instalacji fotowoltaicznych sprzedawanych przez Columbus Energy S.A. Podpisana umowa rozszerza ofertę Spółki oraz rozwija jej produkt abonamentowy, stwarzając tym samym Klientowi możliwość finansowania instalacji fotowoltaicznych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Z kolei w 1 kw. 2017 r. Emitent przeprowadził dwie emisje obligacji, z których pozyskał łącznie środki w wysokości 5,45 mln zł, które zostały przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. Columbus Energy S.A. podpisała także w tym roku umowę współpracy z Nest Bank S.A., dzięki czemu zapewnione zostało finansowanie dla jej Klientów. Nest Bank S.A. zobowiązał się do przekazywania na rachunek Spółki środków finansowych wynikających z umów zawartych z jej klientami. Zawarta umowa umożliwi Emitentowi realizowanie jeszcze większej liczby instalacji.

W lipcu br. Columbus Energy S.A. przeprowadziła emisję obligacji serii C, z której pozyskała 1,09 mln zł. Spółka podpisała również umowę o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym na kwotę 1 mln zł.

„Aktualny rozwój Columbus Energy powoduje, że również struktura finansowa Spółki musi się rozwijać i dywersyfikować. Prowadzimy ambitne przedsięwzięcie z bardzo obiecującymi perspektywami, dlatego żeby utrzymać ten poziom rozwoju musimy sięgać po różne instrumenty finansowe. To zapewnia Spółce stabilność i możliwość odpowiedzi na popyt, jaki widzimy obecnie na rynku instalacji fotowoltaicznych. Przed nami wiele lat rozwoju i dziesiątki tysięcy instalacji do zamontowania, ale skupiamy się na pracy kwartał po kwartale, tak aby wypracowywać jak najlepsze wyniki dla naszych Akcjonariuszy.” – zakończył Prezes Zieliński.

Ze szczegółowymi informacjami o wynikach finansowych Columbus Energy S.A. w 2 kw. 2017 r. można zapoznać się w podsumowaniu tego kwartału:

Columus Energy S.A. to lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wprowadził pierwszą na rynku innowacyjną usługę „Abonament na Słońce”, dzięki której klienci mogą oszczędzać od pierwszego dnia bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Oferuje pełny zakres usług przy zakupie i instalacji paneli fotowoltaicznych: od projektu, finansowania instalacji, jej fizycznego montażu, podłączenia do sieci oraz serwisu. Firma specjalizuje się w instalacjach dachowych i gruntowych dla gospodarstw domowych, oferując jako jedyna na rynku Gwarancję Totalną, czyli 15-letnią gwarancję na cały system. Ponadto Spółka zamierza rozwijać ofertę o nowe produkty w segmencie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej. Pierwszym produktem będzie oferta kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych wraz z długoterminowym finansowaniem dla klientów indywidualnych, która zostanie wprowadzona już w 2017 r. Columbus Energy S.A. jest notowana na rynku NewConnect.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: