Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. łączy się z Columbus Capital S.A.

21 marca 2016 08:00

Celem Spółki jest utrzymanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych i przejście na rynek regulowany

Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, otrzymała informację o zarejestrowaniu przez Sąd połączenia ze spółką Columbus Energy S.A. Emitent zmienił nazwę na Columbus Energy S.A. i będzie prowadził działalność w branży Odnawialnych Źródeł Energii oraz w segmencie inwestycyjnym.

W dniu 18.03.2016 r. Zarząd Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.) otrzymał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Krakowie połączenia Spółki z Columbus Energy S.A. Połączenie obu podmiotów nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 72.863.778,42 zł i dzieli się na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda. Celem nowego podmiotu – Columbus Energy S.A. – jest utrzymanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie.

„Dzień 18 marca 2016 r. zostanie zapamiętany w naszej organizacji jako otwarcie nowego, lepszego rozdziału historii dla Columbus Energy S.A. Nasza wiarygodność i wizerunek mogą opierać się dzisiaj o Giełdę Papierów Wartościowych. Jako jedyny podmiot w sektorze mikroinstalacji fotowoltaicznych jesteśmy spółką publiczną. Dzięki temu strategiczne podmioty w branży, takie jak korporacje sektora energetycznego (Tauron, Energa, etc.), Bank Ochrony Środowiska S.A., czy choćby Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą traktować nas jak partnera do rozmów, a nie małą, lokalną firmę. Połączenie i jego następstwa są potwierdzeniem naszej pozycji lidera branży w Polsce. Zamierzamy dobrze to wykorzystać.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

W tym roku Columbus Energy S.A. podpisała istotne umowy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz jego podmiotami zależnymi. Spółka nawiązała również współpracę z InPost Finanse Sp. z o.o., w której wyłącznym udziałowcem jest InPost S.A.

– największy, niezależny operator pocztowy. W ramach podpisanej umowy o kooperacji InPost Finanse będzie aktywnie uczestniczył w pozyskiwaniu klientów zainteresowanych zakupem produktów i rozwiązań oferowanych przez Columbus Energy S.A.

„Aktualnie Spółka skupia się na budowaniu portfela klientów indywidualnych, głównie w oparciu o Program PROSUMENT. Tylko w tym roku podpisaliśmy umowy z klientami indywidualnymi o wartości ponad 13 mln zł brutto, a wartość sprzedaży za sam marzec może przekroczyć tę liczbę. Nabór wniosków przez BOŚ S.A. ma ruszyć niebawem, dlatego liczymy na to, że w tym roku uda nam się wykonać przynajmniej 1.500 instalacji o wartości przekraczającej 50 mln zł brutto. To oczywiście tylko jeden segment fotowoltaiki, w którym działa Columbus Energy S.A., bowiem równie mocno rozwija się nasz portfel klientów z sektora budynków sakralnych, gdzie wartość kontraktów na ten rok szacujemy na kilkadziesiąt milionów złotych.” – dodaje Prezes Zieliński.

Połączenie spółek Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A. stanowiło jeden z głównych celów Emitenta w jego zmodyfikowanej Strategii Rozwoju na lata 2015-2016. Spółka będzie dążyła do zwiększania osiąganych przychodów poszukując nowych kanałów sprzedażowych oraz zawierając nowe umowy. Długoterminowym celem Columbus Energy S.A. jest utrzymanie pozycji lidera na rynku firm działających w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii, głównie na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Emitent ma zamiar prowadzić również aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: