Aktualności spółki

Columbus wrócił na plus w pierwszym kwartale

12 maja 2023 14:32

W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa Columbus Energy osiągnęła 128 mln zł przychodów. Wypracowany przez Grupę wynik EBITDA, ponad 8 mln zł, stanowi znaczną poprawę w stosunku do poprzednich kwartałów.

Jak wynika z opublikowanego raportu kwartalnego, w trzech pierwszych miesiącach br. Grupa Columbus osiągnęła 128,1 mln zł przychodów, czyli porównywalnie do czwartego kwartału 2022 r. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 8,2 mln zł.

Przychody osiągnięte przez Grupę w pierwszym kwartale br. pokazują, że branża fotowoltaiki domowej, po perturbacjach ustawowych, nadal może być długoterminowym, stabilnym biznesemtwierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A. – Z kolei w strukturze przychodów Grupy widać wyraźny udział sprzedaży realizowanej w Republice Czeskiej. Spółka Columbus Energy a.s. wygenerowała w tym okresie blisko 23 mln zł w ramach podstawowej działalności operacyjnej, a to dopiero drugi kwartał sprzedaży prowadzonej na tym rynku. Bardzo istotną zmianę w strukturze przychodów stanowi też segment magazynów energii. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły aż dwunastokrotnie rok do roku (z 1,4 mln zł w 2022 r. do 16,5 mln zł w 2023 r.), i zapewne będzie to kolejny produkt po pompach ciepła, którego sprzedaż stanie się znacząca w kolejnych kwartałach i latach.

Podsumowując miniony kwartał Zarząd Columbus podkreśla, że Spółka kontynuuje transformację w organizację lżejszą kosztowo i efektywniejszą marżowo. Do sukcesów omawianego okresu Zarząd zalicza m.in. przeniesienie notowań Spółki na główny parkiet GPW i rozpoczęcie działalności w Ukrainie.

Za pośrednictwem utworzonej tam spółki będziemy dostarczać do ukraińskich domów nasz ekosystem: fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii. Liczymy, że popyt na rozwiązania OZE przez najbliższe lata będzie tam olbrzymi, dzięki czemu wykorzystamy nasze kompetencje do zaspokojenia energetycznych potrzeb tego rynku – komentuje Dawid Zieliński.

Obecnie Columbus skupia się na kilku kluczowych obszarach: optymalizacja kosztów i zwiększenie efektywności biznesu podstawowego, uruchomienie działalności na nowych rynkach, wypracowanie nowych usług oraz strumieni przychodów, budowie nowych farm fotowoltaicznych i finalizowanie sprzedaży farm do Engie, kontynuacja prac nad technologią i finansowaniem projektów BESS (wielkoskalowych magazynów energii) oraz rozwój narzędzi IT i ekosystemu.

W najbliższych tygodniach ogłosimy też nową strategię Grupy, gdzie przybliżymy szczegóły naszego modelu biznesowego i plany rozwoju na kolejne lata. A ponieważ Columbus ma w zwyczaju zaskakiwać rynek, więc i tym razem nie zabraknie niespodzianek dodaje Dawid Zieliński.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: