Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. kontynuuje przeniesienie notowań na GPW i przekłada plany oferty publicznej

9 kwietnia 2018 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, złożyła do KNF aktualizację Prospektu emisyjnego sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji Spółki. Jednocześnie Spółka przekłada plany przeprowadzenia oferty publicznej akcji emisji serii G.

Emitent poinformował o złożeniu Prospektu emisyjnego wyłącznie w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji wszystkich serii na rynek regulowany GPW. Zarząd Spółki oczekuje, że zmiana rynku notowań zwiększy zainteresowanie inwestorów Spółką i pomoże w szybszym rozwoju oraz budowie wartości.

Jednocześnie Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchylenie podjętej Uchwały w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej emisji akcji serii G.
„Podjęcie decyzji o przełożeniu nowej emisji akcji było możliwe dzięki ważnej zmianie w sposobie finansowania produktu Abonament na Słońce, gdzie Spółka wdrożyła model pełnego finansowania klientów bezpośrednio z finansowania zewnętrznego. Model ten pozwala na utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu przychodów bez potrzeby angażowania środków własnych jak odbywało się to wcześniej.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A. osiągnęła w 2017 r. przychody na poziomie skonsolidowanym w wysokości 30,66 mln zł i miała 2,59 mln zł zysku na działalności operacyjnej, notując wyraźny wzrost wyników finansowych w ujęciu rok do roku. Spółka prowadzi działania prorozwojowe, których celem jest utrzymanie pozycji lidera w branży mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Emitent wprowadził do swojej oferty panele fotowoltaiczne monokrystaliczne „full black” w standardowej ofercie o podwyższonej mocy, które są mocnym przeskokiem technologicznym na rynku polskim.
Columbus Energy S.A. przeprowadziła w 2017 r. 4 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie serie wyemitowanych obligacji zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

W marcu br. Spółka wprowadziła do swojej oferty kolejne innowacje – Abonament Elastyczny. Nowe rozwiązanie pozwoli klientom indywidualnym oraz biznesowym na
dopasowywanie instalacji do własnych potrzeb przy zachowaniu bardzo atrakcyjnego finansowania.

Columbus Energy S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect oraz Catalyst, która jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wprowadziła pierwszą na rynku innowacyjną usługę „Abonament na Słońce”, dzięki której klienci mogą oszczędzać od pierwszego dnia bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Oferuje pełny zakres usług przy zakupie i instalacji paneli fotowoltaicznych: od projektu, finansowania instalacji, jej fizycznego montażu, podłączenia do sieci oraz serwisu. Firma specjalizuje się w instalacjach dachowych i gruntowych dla gospodarstw domowych, oferując jako jedyna na rynku Gwarancję Totalną, czyli 15-letnią gwarancję na cały system. Ponadto Spółka zamierza rozwijać ofertę o nowe produkty w segmencie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: