Aktualności spółki

Columbus Energy prezentuje raport za 2019 r. ze skonsolidowanym przychodem na poziomie 210 mln zł

21 marca 2020 13:29
Columbus Energy prezentuje raport za 2019 r. ze skonsolidowanym przychodem na poziomie 210 mln zł. Już dziś z darmowej energii ze słońca korzysta ponad 14 000 zadowolonych rodzin i przedsiębiorców, których instalacje łącznie produkują 86 MW mocy.

W niespełna kilka lat rozwinęliśmy największą firmę w Polsce działającą w segmencie fotowoltaicznych instalacji domowych i biznesowych dla odbiorcy końcowego. To sukces, za który Zarząd dziękuje całej organizacji: za codzienny wysiłek, wielkie zaangażowanie i „przekraczanie własnych granic”. Obrazowym efektem rozwoju organizacji jest to, że dziś co 6 minut powstaje nowa instalacja od Columbus Energy czytamy w Liście Zarządu Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A. na polskim rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych pojawiło się w 2014 roku, jeszcze przed wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Na giełdzie spółka obecna jest od 4 lat, a jej przychód od 2016 roku do 2019 roku wzrósł 25-krotnie. Wpływ na dynamiczny rozwój organizacji miał m.in. pionierski produkt finansowania domowych instalacji fotowoltaicznych, jakim były Abonamenty na Słońce oraz wejście w sektor instalacji biznesowych. Rok 2019 Columbus Energy rozpoczynało od 200 instalacji miesięcznie o łącznej mocy 1 000 kWp. Obecnie jest na poziomie 1 500 instalacji miesięcznie, których moc to 7 500 kWp (dane na luty 2020 r.).

Skonsolidowany wyniki Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A.

Spółka podkreśla, że rok 2019 był istotny ze względu na podjęte i wdrożone decyzje strategiczne, których celem jest budowa firmy technologicznej w obszarze nowoczesnej energetyki. Wśród kluczowych działań należy wymienić m.in. inwestycje w projekty farm fotowoltaicznych – ponad połowa dotychczas zakupionych 25,5 MW jest już w trakcie przyłączania do sieci. Całość portfela inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne Spółka wycenia na około 2 mld złotych.

Obok inwestycji w farmy fotowoltaiczne częścią konsekwentnie realizowanej strategii jest również wejście w branżę cieplną, czyli poszerzenie oferty Columbus Energy o sprzedaż i montaż pomp ciepła, oraz wejście w branżę e-mobility. Jak podkreśla Zarząd Spółki, elektromobilność jest integralną częścią nowoczesnej i innowacyjnej energetyki. Inwestycja w Nexity – dostawcę usług IT zarządzania sieciami ładowarek, poprzez giełdową spółkę Everest Investments SA, otworzy więc nowe możliwości inteligentnego zagospodarowania nadwyżek produkcji energii z fotowoltaicznych instalacji domowych, biznesowych oraz farm.

Fotowoltaika to ekologiczne i odnawialne źródło energii elektrycznej, które pozwala uniezależnić się od podwyżek cen prądu i jest częścią prosumenckiego wkładu w transformację energetyczną Polski w kierunku OZE. Spółka stawia więc na nowoczesną energetykę, która bazuje na energii rozproszonej i łączy w sobie kompleksowe eko-rozwiązania. Jej działania przekładają się na policzalny efekt ekologiczny. Już dziś ponad 14 000 Klientów Columbus Energy wyprodukowało ponad 80 kWh czystej energii ze słońca, zmniejszając tym samym ślad węglowy o ponad 65 tys. ton CO2.

List Zarządu Columbus Energy S.A.

Drodzy Akcjonariusze,

mijają 4 lata od wejścia Columbus Energy S.A. na giełdę. Od 2016 roku do 2019 roku przychód firmy wzrósł 25 razy do poziomu 210 mln zł, a zyski ponad 107 razy. W niespełna kilka lat rozwinęliśmy największą firmę w Polsce działającą w segmencie fotowoltaicznych instalacji domowych i biznesowych dla odbiorcy końcowego. To sukces, za który Zarząd dziękuje całej organizacji: za codzienny wysiłek, wielkie zaangażowanie i „przekraczanie własnych granic”. Obrazowym efektem rozwoju organizacji jest to, że dziś co 6 minut powstaje nowa instalacja od Columbus Energy.

Kilkukrotny wzrost poziomu przychodów i wyników, a także ogromne perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej na świecie zostały docenione przez inwestorów giełdowych i odzwierciedlone w kapitalizacji Spółki, która wzrosła w zaledwie rok o około 1100 %. Miło nam poinformować o otrzymaniu wielu prestiżowych nominacji i nagród – jednocześnie bardzo serdecznie za nie podziękować.

Miniony rok okazał się szczególny dla Columbus Energy także z punktu widzenia ważnych decyzji strategicznych. Zostały podjęte realne działania na rzecz budowy technologicznej firmy działającej w obszarze nowoczesnej energetyki, co od kilku lat było naszym wielkim celem i ambicją, a dziś staje się faktem. Columbus Energy przestało być firmą działającą wyłącznie w ramach jednego segmentu biznesu – mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale zrealizowało i realizuje przedsięwzięcia, które otwierają nam zupełnie nowe horyzonty i perspektywy: farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, elektromobilność, rynek ciepła i termomodernizacji. Powszechnie uważa się, że rozwój energetyki odnawialnej i prosumenckiej, budownictwo zeroenergetyczne oraz samochody elektryczne są jednym z mega trendów, które będą zmieniać nasz świat i przede wszystkim służyć ochronie planety w obliczu zmian klimatycznych. Udział w tej transformacji jest naszą wielką inspiracją i motywacją do codziennej pracy: zarówno wiodących akcjonariuszy, kadry zarządzającej, jak i pracowników. „Dajemy Dobrą Energię!” – to nasza misja.

Rok 2019 zaczynaliśmy od montaży na poziomie 200 instalacji miesięcznie, o łącznej mocy 1 000 kWp . Z końcem 2018 roku wprowadzono ulgę termomodernizacyjną dla właścicieli domów, a już w trakcie ubiegłego roku aktywowany został program Mój Prąd. Dzięki temu znacząco wzrosła świadomość społeczeństwa o możliwościach i korzyściach, jakie daje energetyka odnawialna. W naszej ocenie instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła w przyszłości będą standardem nowego budownictwa, a zdecydowana większość z 5 mln domów w Polsce będzie korzystać z tej technologii. Raport EY wykonany na zlecenie polskiego rządu pokazuje trend wzrostowy fotowoltaiki w perspektywie co najmniej do roku 2040 i wartość całego rynku szacowaną na około 65 mld zł. Stała poprawa świadomości klientów i opłacalności samej inwestycji wpłynęła na znaczące zwiększenie popytu. Obecnie przekroczyliśmy już poziom 1 500 instalacji miesięcznie o łącznej mocy 7 500 kWp (luty 2020). Takie tempo zmian – przeskalowanie – wymagało od całej organizacji dużego zaangażowania oraz poniesienia znaczących kosztów i inwestycji, co następowało równolegle z terminową spłatą wszystkich historycznych, notowanych na Catalyst serii obligacji na kwotę ponad 11 mln zł. W 2019 roku osiągnęliśmy poziom ponad 22 mln zł EBITDA – przy czym warto podkreślić, że wyniki za 2019 rok są obciążone znaczącymi kosztami rozwoju organizacji, które przyniosą pełne korzyści dopiero w najbliższych latach. Naszym priorytetem jest maksymalny rozwój organizacji i wykorzystanie szans, jakie niesie ze sobą dzisiejsza rewolucja technologiczna w energetyce.

Równolegle do przeskalowania w sektorze małych instalacji zdecydowaliśmy się wejść w część biznesu będącego dotychczas domeną zawodowej energetyki i funduszy inwestycyjnych, tj. w segment dużej skali instalacji fotowoltaicznych (Farmy PV). Zainwestowaliśmy w spółkę New Energy Investment Sp. z o.o. (w której dokupiliśmy z końcem 2019 roku 100% udziałów), a która rozwija obecnie prawie 200 MW farm fotowoltaicznych na różnym etapie projektowania. Weszliśmy w dużą umowę z deweloperem farm, dzięki której mamy prawo nabycia dowolnego z jego projektów, na każdym etapie realizacji i po ustalonej cenie. Dotychczas zakupiliśmy 25,5 MW projektów gotowych do budowy, z czego ponad połowa jest już na etapie po wybudowaniu i w trakcie przyłączania do sieci. Trzeba również zaznaczyć, że cały czas uczestniczymy w szeregu negocjacji z deweloperami projektów i spodziewamy się dalszego zwiększania zaangażowania. Całość naszego portfela po wybudowaniu wyceniamy na około 2 mld zł. Głównie z myślą o tym segmencie biznesu we wrześniu 2019 roku dołączył do nas nowy inwestor o silnym zapleczu finansowym.

Kolejną decyzję strategiczną, która zmaterializowała się w 2019 roku, było wejście w branżę cieplną, tj. w sprzedaż i montaż pomp ciepła. Spodziewamy się, że w 2020 roku lub najpóźniej w 2021 roku nastąpi w Polsce „boom” w tym sektorze. Dla Columbus Energy są to ci sami klienci, którzy dziś kupują fotowoltaikę – obie technologie są mocno synergiczne. Widzimy więc bardzo duży potencjał do wykorzystania naszych istniejących procesów i systemów IT organizacji do zbudowania równie mocnej pozycji na rynku pomp ciepła, jak w fotowoltaice.

Elektromobilność to integralna część nowoczesnej i innowacyjnej energetyki. Dyrektywa RED II przewiduje ułatwienia w przesyle i rozliczeniach energii w ramach tzw. klastrów energetycznych i prosumentów wirtualnych. Nasze instalacje domowe, biznesowe i farmy fotowoltaiczne po zaimplementowaniu dyrektywy pozyskają możliwość inteligentnego zagospodarowania nadwyżek energii. Idealnie wpisuje się to w rosnący popyt na usługi ładowania pojazdów elektrycznych. Dlatego Columbus Energy zainwestował w Nexity – dostawcę usługi IT zarządzania sieciami ładowarek – poprzez giełdową spółkę Everest Investments SA. Wszystkie te segmenty będą się mocno integrować, tworząc długoterminową przewagę rynkową.

Podsumowując 2019 rok, nie sposób nie wspomnieć o dzisiejszej sytuacji związanej z pandemią wirusa. W sposób oczywisty sytuacja ta dotknęła także naszą firmę. Podjęliśmy szereg działań: większość pracy odbywa się w sposób zdalny, reorganizujemy sieć sprzedaży, zwiększyliśmy progi bezpieczeństwa zarządzania gotówką i wiele innych. Szczęśliwie nasza branża nie jest eksponowana na ryzyko koronawirusa w sposób tak całościowy, jak np. hotelarstwo czy gastronomia. Nasz produkt nie należy do dóbr zaliczanych do kategorii tzw. „zbędnego luksusu”, a wręcz przeciwnie – inwestycji na przyszłość: własny prąd i własne ciepło są jednymi z głównych argumentów zakupowych klientów. Dlatego choć w najbliższych tygodniach lub miesiącach odczujemy spowolnienie, to długoterminowo nadal patrzymy w przyszłość bardzo optymistycznie. Zwłaszcza, że polska branża energii odnawialnej wchodzi w fazę większej dojrzałości i konsolidacji rynku. Kończy się czas sprinterów. Rozpoczyna się czas maratończyków – wytrwałość, i cierpliwość będą kluczowe do osiągnięcia długoterminowego sukcesu.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: