Aktualności spółki

Columbus Energy zawarł umowę przedwstępną na projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 345 MW

11 października 2021 09:48

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, zawarł umowę przedwstępną nabycia udziałów w czterech spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych oraz nabycia kolejnych trzech projektów farm. Łączna moc przyłączeniowa projektów wynosi 345 MW. Do momentu nabycia udziałów w farmach Spółce przysługuje wyłączność na zakup projektów. Projekty fotowoltaiczne są częścią ekosystemu Columbus Energy, który dostarcza energię m.in. dla sektora MŚP i prosumentów. 

Stale powiększamy nasz portfel deweloperski farm fotowoltaicznych. Aktualnie posiadamy ponad 4,5 GW. Wraz z zawartą umową będziemy mogli pozyskać kolejne farmy o łącznej mocy 345 MW. Nabycie oraz rozliczenie wspomnianych projektów będzie uzależnione od wyników badań due diligence – mówi Janusz Sterna, Wiceprezes Columbus Energy S.A. 

Ostatnio Spółka zawarła porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju farmy fotowoltaicznej o mocy 60 MW. Kolejne dwie umowy dotyczyły nabycia farm o mocy 30 MW i 14 MW. Zarząd Spółki podkreśla, że projekty fotowoltaiczne są bardzo ważną częścią ekosystemu Columbus Energy. . 

– Nasz biznes jest bardzo zdywersyfikowany, z jednej strony rozwijamy technologię dla prosumentów, budujemy farmy fotowoltaiczne, ale także docieramy do klientów z sektora MŚP. Jest to obszar biznesowy, który prężnie się rozwija. Uzupełnieniem naszego biznesu są także magazyny energii, które już zyskują na popularności. Tworzymy nowy ekosystem energetyczny Columbus, na którym skorzysta społeczność prosumentów – dodaje Janusz Sterna. 


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: