Aktualności spółki

Projekty farm Columbusa o mocy prawie 30 MW wygrały aukcje OZE

18 grudnia 2020 18:43

15 spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Columbus wygrało ostatnie aukcje na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu Columbus zrealizuje 25 projektów farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy prawie 30 MW. Firma zapowiada też akwizycje projektów.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozstrzygnął dziś ostatnią aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, przeprowadzoną  3 grudnia 2020 r. Jak wskazano w wynikach, aukcję wygrało m.in. 12 spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Columbus, tj.: SPower JSK 3 Sp. z o.o., SPower KKM Sp. z o.o., SPower Tomaszówka Sp. z o.o., SPower Ujazd Sp. z o.o., SPower WDW Sp. z o.o., Bioenergia Podlasie Sp. z o.o., Ecowolt 6 Sp. z o.o. , Greenprojekt 18 Sp. z o.o., SPower Giżycko Sp. z o.o., SPower Węgliska Sp. z o.o., SPower Zambrów I Sp. z o.o. Spółki te realizują 21 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,192 MW. 

Projekty farm fotowoltaicznych, które będziemy realizować w ramach wygranych aukcji, zostaną sfinansowane z emisji Zielonych Obligacji – wyjaśnia Janusz Sterna, wiceprezes Columbus Energy S.A. – Kolejna transza emisji, do kwoty 250 mln zł, na finansowanie tych oraz innych projektów, jest planowana w I kwartale 2021 r. Zamierzamy też przeprowadzić akwizycje projektów innych deweloperów, zarówno tych, które wygrały, jak i przegrały tegoroczne aukcje.

Do aukcji przystąpiło 590 wytwórców, składając łącznie 1618 ofert na instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 11,76 TWh energii przeznaczono ponad 4,5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 0,7 GW. Sprzedaż energii będzie następować w latach 2021-37.

Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej, w ramach rozstrzygnięcia przez Prezesa URE siódmej aukcji, 3 spółki zależne z Grupy Columbus: Sun Energy Invest, Ecowolt 7 i Greenprojekt 6, realizujące projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,988 MW, wygrały aukcję na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych. 

W sumie spółki celowe Columbus, w ramach wygranych aukcji, zrealizują 25 projektów farmowych, o łącznej mocy 29,18 MW. 


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: