Kariera Columbus

Dział
Księgowość

Dział księgowości jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę finansowo-księgową spółek Grupy Kapitałowej Columbus Energy. Pracownicy w zespole księgowym odpowiadają za całe spektrum działań, od ewidencji i weryfikacji księgowej dokumentów, realizację płatności, sporządzanie sprawozdań finansowych, podatkowych i statystycznych, aż po uczestniczenie w procedurach zamknięcia okresu księgowego. Zespół księgowości dba również o współpracę z instytucjami zewnętrznymi oraz bankami.

0 aktywnych oferty pracy