Aktualności spółki

Czy Columbus Energy S.A. ma finansowanie abonamentów na 200 mln zł rocznie?

15 grudnia 2016 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała list intencyjny z Nest Bank S.A. oraz ze spółką zależną Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. Nawiązanie współpracy z bankiem pozwoli Emitentowi na pozyskanie stabilnego źródła finansowania rozwoju programu abonamentowego i osiągnięcie rocznej sprzedaży na poziomie 10.000 instalacji fotowoltaicznych, co przełoży się na wypracowywanie rocznych przychodów w wysokości 200 mln zł.

Podpisany przez Columbus Energy S.A. list intencyjny z bankiem Nest Bank S.A. jest zakończeniem etapu prowadzonych negocjacji i stanowi o intencji wszystkich stron w zakresie planowanej długoterminowej współpracy. Obecnie trwają prace zmierzające do zawarcia umowy o współpracy. W pierwszej fazie możliwej współpracy, przede wszystkim w 2017 r., strony rozważają możliwość nabycia przez Nest Bank S.A. wierzytelności z tytułu udzielonych Klientom przez Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. abonamentów na instalacje fotowoltaiczne. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy podmiotami zostaną uregulowane we właściwej umowie, której podpisanie ma nastąpić w terminie do 30.01.2017 r. Zarząd Spółki szacuje, że dzięki pozyskaniu stabilnego źródła finansowania programu abonamentowego możliwe będzie osiągnięcie przez nią rocznej sprzedaży na poziomie 10.000 instalacji fotowoltaicznych oraz wypracowywanie przychodów w kwocie 200 mln zł rocznie.

„Podpisanie umowy z NEST BANK S.A. zapewni stabilny rozwój programu abonamentowego. Już dzisiaj jesteśmy gotowi na zadeklarowanie zakontraktowania w 2017 roku 2.500 Klientów na instalacje fotowoltaiczne w abonamencie. Szacujemy, że sprzedaż w tym segmencie będzie rosła 100% rocznie, do uzyskania 10.000 instalacji w 2019 roku. Ten list to duży krok do podpisania umowy, nad którą razem z zespołem NEST BANK S.A. już pracujemy. Stabilny i rzetelny partner finansowy to klucz do osiągnięcia wielkiego sukcesu w pozyskiwaniu i finansowaniu mikroinstalacji prosumenckich bez dotacji. Columbus Energy S.A. jest liderem w tym segmencie i dzięki umowie z partnerem finansowym będziemy się rozwijać w niezwykłym tempie. Niebawem zaprezentujemy aktualizację prognoz i strategii rozwoju w oparciu o aktualny etap negocjacji z partnerami finansowymi, w szczególności o ustalenia zawarte w liście intencyjnym z NEST BANK S.A.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
Columbus Energy S.A. rozwija obecnie swój nowy produkt o nazwie „Abonament na Słońce”, którego największą przewagą konkurencyjną jest przede wszystkim niezależność od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego oraz niezależność od dotacji dla właścicieli domów jednorodzinnych. Stwarza on także Spółce możliwość sprzedaży praktycznie nieograniczonej liczby montaży instalacji fotowoltaicznych. W ostatnich miesiącach Spółka realizuje w ramach nowego produktu pierwsze instalacje, które są finansowane z jej własnych środków.

„Jesteśmy pionierami w Polsce w oferowaniu produktu finansowego dla właścicieli domów jednorodzinnych, gdzie bez dotacji Klient oszczędza od dnia uruchomienia instalacji. Formuła abonamentu, z mikropłatnościami przez 15 lat, powoduje, że dobrze dobrana instalacja zawsze obroni się ekonomicznie. Nasze doświadczenia w sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu PROSUMENT, w którym byliśmy liderem, dała nam wiedzę i doświadczenie do skutecznego wdrażania naszego autorskiego programu abonamentowego. Brakowało nam tylko tego jednego elementu układanki, jakim jest partner finansowy. Już zamontowaliśmy 100 pierwszych pilotażowych instalacji, a setki kolejnych czekają na realizację. Jesteśmy pewni, że zaraz po podpisaniu właściwej umowy z NEST BANK S.A. tempo rozwoju znacznie przyspieszy.” – zakończył Prezes Zieliński.

W marcu 2016 r. Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował połączenie Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A., które nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 72.863.778,42 zł i dzieli się na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda. Najważniejszym celem nowego podmiotu – Columbus Energy S.A. – jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: