Aktualności spółki

Columbus w Śląsko-Małopolskiej Dolinie Wodorowej

2 lutego 2022 09:34

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, przystąpił do kolejnego stowarzyszenia wspierającego rozwój gospodarki wodorowej. Od końca stycznia br. Spółka jest członkiem-założycielem Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej, zainicjowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Celem nowo powołanej Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej jest m.in. dążenie do zbudowania gałęzi przemysłu wodorowego w regionie Śląska i Małopolski, w tym opartego o produkcję wodoru z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE, oraz wykorzystanie wodoru w energetyce, transporcie, infrastrukturze i przemyśle.

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia, w którym wzięli udział m.in. Ireneusz Zyska (Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii), wojewodowie śląski i małopolski, a także przedstawiciele środowisk biznesowego, naukowego i samorządowego obu regionów, odbyło się w 31 stycznia w Muzeum Śląskim w Katowicach. Grupę Columbus podczas wydarzenia reprezentował Damian Różycki, Dyrektor ds. Rozwoju Grupy i Prezes Columbus Obrót Sp. z o.o.

Rola wodoru w gospodarce, a szczególnie jego potencjał dekarbonizacji przemysłu, ciepłownictwa i transportu rosną. Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce rozwojowej państwa, ich doskonalenie, budowa kompetencji oraz tworzenie polskich produktów eksportowych jest strategicznym wyzwaniem i wymaga podejścia opartego na łańcuchu dostaw. Skrócenie odległości między centrami podaży a popytu, integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych i optymalizacja procesów i kosztów, to konkretne możliwości, jakie zyskujemy tworząc doliny wodorowe mówił podczas spotkania wiceminister Ireneusz Zyska.

Dolina Wodorowa na terenie Śląska i Małopolski będzie kołem zamachowym dla regionalnego i krajowego wzrostu gospodarczego. Grupa Columbus ma wieloletnie doświadczenie w obszarze nowoczesnej energetyki, w szczególności fotowoltaiki i magazynowania energii. Jako członek-założyciel i branżowy lider z polskim kapitałem, zamierzamy wnieść realną wartość do przyszłych projektówkomentuje Damian Różycki.

Wśród licznych celów i założeń Stowarzyszenie wymienia m.in. ścisłą współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego gospodarki wodorowej w regionie Śląska i Małopolski, prowadzenie prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako zeroemisyjnego (lub niskoemisyjnego) paliwa w energetyce, a także stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach prowadzących do budowy gospodarki wodorowej.

Prace związane z tworzeniem Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej koordynuje Katowicki Oddział ARP. Oddział prowadzi także nowopowstały ogólnopolski portal wodorowy h2poland.eu, na którym można znaleźć informacje na temat m.in. rozwoju dolin wodorowych w kraju.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: