Aktualności spółki

Columbus opublikował swój drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju

22 czerwca 2023 13:14
Grupa Columbus Energy udostępniła informacje niefinansowe za działalność w 2022 r. Raport Zrównoważonego Rozwoju, który sporządzono zgodnie ze standardami GRI w opcji „Core”, zawiera m.in. szczegółową analitykę generowanego przez Grupę śladu węglowego.

Zasadniczą częścią opublikowanego Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Columbus jest analiza śladu węglowego. Współdziałając z Carbon Footprint Foundation, Grupa określiła 3 główne obszary, w ramach których identyfikuje emisję, a tym samym precyzyjnie przedstawia swój wpływ na środowisko.

Jak wynika z opublikowanych danych, całkowity ślad węglowy Columbus w 2022 r. wyniósł 74 434,98 tCO2e (metoda market-based) i 74 460,01 tCO2e (metoda location-based) i był o ponad 37% niższy niż w 2021 r. W 2022 r. negatywny wpływ środowiskowy w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla był o ok. 13,5% mniejszy względem 2021 r. Wynika to m.in z usprawnienia organizacji logistyki, optymalizacji procesu sprzedaży, a także dostarczania towarów do wielu lokalizacji jednym środkiem transportu. Spadek odnotowano także w przypadku zużycia energii elektrycznej – aż o 18% w stosunku do roku bazowego. Dzięki zmianie lokalizacji biur oraz podjętym działaniom oszczędnościowym, Grupa zredukowała też o 45%, czyli niemal o połowę, zużycie wody.

Zrównoważony rozwój to proces i projekt na wiele lat. Podstawową rolą biznesu jest generowanie stabilnego zysku, który może być przedstawiany w różnej walucie. Rok 2022 był dla nas wymagający: zmiana legislacji, redefinicja założeń opłacalności OZE w Polsce, wybuch wojny w Ukrainie, zmiana paradygmatu niezależności energetycznej Europy, wzrosty cen energii, destabilizacja rynku energetycznego, galopująca inflacja, presja płacowa. I focus na kondycję finansową Grupy. Czy w tym wszystkim jest miejsce na zrównoważony rozwój? Nasze procesy organizacyjne i operacyjne zostały zweryfikowane pod kątem optymalizacji ekologicznej. Wprowadziliśmy i cały czas kontynuujemy globalny międzyzespołowy projekt #AmbasadorESG, który napawa mnie dumą i satysfakcją, ale też wdzięcznością za to, że wygenerowaliśmy pole na działania: inkluzywne, różnorodne, ciekawe i kreatywne – komentuje Agnieszka Rozwadowska, Dyrektorka Biura Zarządu i CSR.

Przypomnijmy, że w Grupie Columbus od lipca 2022 r. działa projekt Ambasador ESG. Jego członkowie, wyłonieni wśród pracowników, nie tylko odpowiadają za rzetelną identyfikację źródeł, agregowanie, przetwarzanie i opracowywanie danych, ale przede wszystkim podejmują oddolne inicjatywy wprowadzania zmian w swoich obszarach codziennej aktywności zawodowej. Dzięki temu pracownicy angażują się oraz oddziałują na organizację, o kondycji której świadczą, oprócz wskaźników finansowych, również informacje dotyczące wpływu na środowisko, społeczeństwo i wewnętrzne zasady organizacyjne.

Gromadząc dane niefinansowe, identyfikując istotne obszary naszej działalności, mieliśmy okazję skupić się na tych aspektach, które są tak często pomijane w codziennej pracy. Przyjrzeliśmy się naszym mocnym i słabym stronom, przeanalizowaliśmy efekty działań i zweryfikowaliśmy cele. Dostrzeżenie intencji i wartości, które stoją za codziennymi wyborami i działaniami, a przede wszystkim świadomość wpływu wywieranego na różne grupy interesariuszy jest ważną i potrzebną lekcją w każdej organizacji. Dlatego z pełnym przekonaniem zachęcam wszystkie osoby zarządzające przedsiębiorstwami, aby taką lekcję odrobiłytwierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

Raport można pobrać ze strony Grupy Columbus.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: