Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. wzmacnia Radę Nadzorczą

5 kwietnia 2016 08:00

Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, dokonała zmian w składzie Rady Nadzorczej. Jej Członkami zostali Janusz Sterna oraz Paweł Urbański, którzy w przeszłości pełnili stanowiska kierownicze w PGE S.A.

W dniu 29.03.2016 r. Zarząd Columbus Energy S.A. otrzymał oświadczenie od jej Akcjonariusza Prime2 S.A. o skorzystaniu przez niego z uprawnienia przewidzianego w Statucie Spółki i wyborze Janusza Sterny oraz Pawła Urbańskiego do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej. Nowi Członkowie Rady Nadzorczej Spółki posiadają wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, a w ostatnich latach w szczególności w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii. Paweł Urbański był Członkiem Zarządu PGE S.A. w latach 2006-2008, natomiast Janusz Sterna pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju PGE S.A. Zdaniem Zarządu Columbus Energy S.A. obecność w Radzie Nadzorczej osób z tak dużym doświadczeniem w branży energetycznej wpłynie korzystnie na realizowanie celów zawartych w Strategii Rozwoju Spółki.

„Obecność takich osób jak Paweł Urbański i Janusz Sterna w szeregach Columbus Energy jest wzmocnieniem naszego zespołu. Chcemy wykorzystać ich doświadczenia i szersze spojrzenie na biznes energetyczny. Jesteśmy na etapie przygotowywania strategii rozwoju, modelu biznesowego oraz prognoz na najbliższe lata i nowi Członkowie Rady Nadzorczej dają nam pewność, że wspólnie opracowywana strategia będzie najlepszą odpowiedzią na przyszłość Columbus Energy w branży OZE.” – ocenia Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

„Przewaga Columbusa polega na intuicji biznesowej i sprawności w działaniu. Segment fotowoltaiki prosumenckiej, na którym koncentruje się firma, rozwija się szybko i ma bardzo duży potencjał. Ma to swoje uzasadnienie: po pierwsze, jako konsumenci stajemy się coraz bardziej wrażliwi na punkcie ekologii i oszczędności. Po drugie, ten segment OZE jest inteligentnym i efektywnym uzupełnieniem polskiego mix-u energetycznego i regulacje będą wspierać rozwój segmentu w rozsądnym zakresie. Po trzecie, na naszych oczach dokonuje się właśnie przełom jeśli chodzi rachunek ekonomiczny – na posiadanie własnej mini elektrowni wcale nie stać tylko najzamożniejszych czy hobbystów. To się po prostu opłaca. Dowodem na to jest np. olbrzymie zainteresowanie programem Prosument. W styczniu br. CBOS przeprowadził badania, z których wynika, że 22 proc. Polaków rozważa zainstalowanie w ciągu najbliższych 2-3 lat urządzeń umożliwiających
korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczym. Jest to ok. 1 mln domów, co przy instalacji w nawet co drugim domu i średniej wielkości 4-5 kWp przekłada się na ok. 2.500 MWp nowych mocy w fotowoltaice prosumenckiej.” – dodaje Paweł Urbański, Członek Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A.

W marcu 2016 r. Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował połączenie Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A., które nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 72.863.778,42 zł i dzieli się na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda. Najważniejszym celem nowego podmiotu – Columbus Energy S.A. – jest utrzymanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie. Emitent planuje także prowadzić aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: