Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. podpisuje umowę z Nest Bank

6 marca 2017 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała umowę współpracy z Nest Bank S.A., na mocy której bank zobowiązał się do finansowania klientów Spółki. Podpisana umowa pozwoli Emitentowi realizować założenia przyjętej strategii rozwoju.

Columbus Energy S.A. podpisała w dniu 06.03.2017 r. z Nest Bank S.A. umowę współpracy, przez którą Bank zobowiązał się finansować klientów, którzy spełnią warunki określone w odpowiedniej ofercie produktowej. Przedmiotowa umowa zawarta została na czas nieoznaczony. Nest Bank S.A. zobowiązał się do przekazywania na rachunek Spółki środków finansowych wynikających z umów podpisanych z jej klientami. Zawarcie umowy z Nest Bank S.A. stanowi pierwszy etap zaangażowania we współpracę, polegający na współfinansowaniu klientów oraz jest kontynuacją podpisanego w grudniu 2016 r. przez obie strony listu intencyjnego. Dzięki pozyskaniu partnera finansowego Columbus Energy S.A. będzie mógł realizować przyjęty plan rozwoju sprzedaży swojego produktu montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach „Abonamentu na Słońce”.

„Pracowaliśmy nad konstrukcją współpracy od wielu miesięcy. Z naszej perspektywy ta umowa to pierwszy etap współpracy, który spowoduje uruchomienie współfinansowania zakupu przez Klienta Abonamentu Na Słońce, gdzie NEST BANK i Columbus Energy współfinansują zakup instalacji. Pracujemy już nad następnym etapem współpracy, który w przeciągu 2-3 miesięcy powinien się zamienić na kolejne porozumienie. Potem pozostanie ostatnia kwestia zapisana w liście intencyjnym z grudnia 2016 r., tj. próba przymierzenia się do odsprzedaży wierzytelności już wygenerowanych i działających na dachach naszych klientów instalacji. Dla Columbus Energy to kamień milowy, który poprawi cashflow, wyniki finansowe i co najważniejsze zbliża nas do realizacji prognoz finansowych. Jest to również element strategii, którą realizujemy aktualnie zgodnie z planem.” – wyjaśnia Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Spółka w 2016 r. wypracowała na poziomie jednostkowym zysk netto w kwocie ponad 220 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 8.511 tys. zł. Pod koniec ub. roku rozpoczęte zostały montaże instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, czyli długoterminowego, indeksowanego rocznie finansowania klientów indywidualnych. Columbus Energy S.A. w grudniu 2016 r. przedstawiła zaktualizowaną strategię rozwoju na lata 2016-2020 oraz nowe prognozy finansowe, co było związane z wejściem w finalny etap negocjacji z instytucjami finansowymi oraz pozytywną weryfikacją wskaźników sprzedażowych nowego produktu – „Abonament na Słońce”, którego największą przewagą konkurencyjną jest niezależność od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego, a także niezależność od dotacji dla właścicieli domów jednorodzinnych. Do końca 2020 r. Spółka zamierza zrealizować łącznie 34.000 montaży instalacji fotowoltaicznych oraz osiągnąć 70 mln zł zysku netto w 2020 r.

„Tylko Columbus Energy proponuje dzisiaj właścicielowi domu jednorodzinnego finansowanie fotowoltaiki, gdzie z oszczędności spłaca całość inwestycji w ramach abonamentu. To daje nam na tyle dużą przewagę nad rynkiem, że możemy się rozwijać, zwiększać sprzedaż i budować kolejne oddziały w Polsce. Klienci przyjęli ten produkt z entuzjazmem, wiedząc, że nie jest to zwykła umowa kredytowa, a jest to abonament, w którym nie dołożą złotówki przez lata użytkowania instalacji. To proste. Skoro najniższy abonament wynosi 119 zł miesięcznie, a oszczędności już w pierwszym roku przekroczą 1500 zł to dlaczego ktoś nie chciałby mieć takiego urządzenia?” – zakończył Prezes Zieliński.

Głównym celem dla Columbus Energy S.A. jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka chce również przenieść notowania akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie, co ma nastąpić już w 2017 r. Emitent począwszy od 2018 r. planuje przeznaczać do 50% wypracowywanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Columbus Energy S.A. zamierza stać się podmiotem świadczącym kompleksowe usługi energetyczne w zakresie energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu z wykorzystaniem nowych technologii, m.in. fotowoltaiki, pomp ciepła, a także termomodernizacji, czyli wizja dla tzw. Ery Energetyki Rozproszonej. Spółka chce łączyć te usługi z ich długoterminowym finansowaniem oraz stale rozbudowywać swoją ofertę o nowe produkty i nowe segmenty ich odbiorców.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: