Aktualności spółki

Columbus Energy S.A. aktualizuje strategię rozwoju na lata 2016-2020

3 stycznia 2017 08:00

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, dokonała aktualizacji strategii rozwoju na lata 2016-2020 i przedstawiła nowe prognozy finansowe. Do końca 2020 r. Emitent zamierza zrealizować łącznie 34.000 montaży instalacji fotowoltaicznych i osiągnąć 70 mln zł zysku netto w 2020 r.

Zmiana strategii rozwoju Columbus Energy S.A. wynika przede wszystkim z wejścia przez Spółkę w decydujący etap negocjacji z instytucjami finansowymi oraz pozytywnej weryfikacji wskaźników sprzedażowych nowego produktu. W grudniu 2016 r. Emitent podpisał list intencyjny z Nest Bank S.A. oraz ze spółką zależną Columbus Energy Finanse Sp. z o.o., który stanowi rozpoczęcie prac zmierzających do zawarcia umowy o współpracy w zakresie zarówno odkupu wierzytelności Klientów z tytułu sprzedanych „Abonamentów na Słońce”, jak i ich bezpośredniego finansowania. Spółka przesunęła realizację masowego montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego na 2017 r. oraz wprowadzi do swojej oferty dla klientów indywidualnych nowy produkt -„Termomodernizacja wraz z finansowaniem”. Zarząd Columbus Energy S.A. zamierza zbudować potencjał sprzedażowy oraz zasobów niezbędnych do realizacji 10.000 instalacji fotowoltaicznych rocznie i osiągniecia ponad 55 mln zł zysku netto w 2019 r. oraz 70 mln zł zysku netto w 2020 r.

„Rynek konsumencki odpowiedział bardzo pozytywnie na propozycję montażu instalacji fotowoltaicznych w abonamencie, szczególnie po modyfikacji oferty produktowej z października ub. roku. Aktualnie Spółka będzie mocno inwestować w poszerzanie zasobów sprzedażowych oraz pracować nad wizerunkiem i rozpoznawalnością marki Columbus Energy. Dzięki podpisaniu listu intencyjnego z Nest Bank S.A. wierzymy, że jest bardzo blisko, aby rozpocząć masowy montaż instalacji i pracować już tylko nad skalą biznesu. Założenia strategii są realne, a wszystko będzie zależeć od determinacji zespołu, efektywności skalowania biznesu, skutecznej sekurytyzacji należności oraz wdrażania nowych i coraz lepszych instrumentów finansowych.” – mówi Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A. intensywnie pracuje nad rozwojem swojego nowego produktu o nazwie „Abonament na Słońce”, którego największą przewagą konkurencyjną jest niezależność od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego, a także niezależność od dotacji dla właścicieli domów jednorodzinnych. Spółka planuje sprzedać i zamontować w latach 2016-2020 ponad 34.000, a do 2022 r. ponad 60.000 instalacji fotowoltaicznych. Powinno to pozwolić Emitentowi generować od 2020 r. zysk netto w wysokości 70 mln zł rocznie. Wizja rozwoju Columbus Energy S.A. przewiduje stanie się podmiotem świadczącym kompleksowe usługi energetyczne w zakresie energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu z wykorzystaniem nowych technologii m.in. fotowoltaiki, pomp ciepła, a także termomodernizacji, czyli wizja dla tzw. Ery Energetyki Rozproszonej. Spółka chce łączyć te usługi z ich długoterminowym finansowaniem i zamierza stale rozbudowywać swoją ofertę o nowe produkty oraz nowe segmenty odbiorców.

„Rynek Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce będzie przechodził intensywną transformację do tzw. Ery Energetyki Rozproszonej. Dzisiaj sprzedajemy instalacje fotowoltaiczne w abonamencie. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie usługi termomodernizacji domów z atrakcyjnym i długoterminowym finansowaniem. Energooszczędność tanieje, koszty technologii mocno spadają, a co za tym idzie, coraz więcej rozwiązań będzie się opłacać.” – podsumowuje Prezes Zieliński.

Głównym celem dla Columbus Energy S.A. jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka chce również przenieść notowania akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie, co ma nastąpić już w 2017 r. Emitent począwszy od 2018 r. zamierza przeznaczać do 50% wypracowywanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: