Aktualności spółki

COLUMBUS CAPITAL S.A. ma zgodę Akcjonariuszy na połączenie z Columbus Energy S.A.

7 stycznia 2016 08:00

Podczas NWZA notowanej na rynku NewConnect Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A., które odbyło się w dniu 04.01.2016 r., jej Akcjonariusze wyrazili zgodę na połączenie z Columbus Energy S.A. Nowo powstały podmiot będzie prowadził działalność w segmencie energetycznym oraz inwestycyjnym.

Akcjonariusze COLUMBUS CAPITAL S.A. podczas wczorajszego NWZA Spółki podjęli uchwałę o połączeniu ze spółką Columbus Energy S.A. na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 26.10.2015 r. Połączenie obu podmiotów nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę COLUMBUS CAPITAL S.A. Spółki Columbus Energy S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na COLUMBUS CAPITAL S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. COLUMBUS CAPITAL S.A. wyemituje dla Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. nie mniej niż 249.964.267 i nie więcej niż 253.163.457 akcji serii E. Przyjęty parytet wymiany akcji ustalony na podstawie wycen obu podmiotów wynosi 11,6 akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. za 1 akcję Columbus Energy S.A. Głównym celem Spółki będzie utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej w branży fotowoltaiki oraz przeniesienie notowań jej akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.
„Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na połączenie z Columbus Energy S.A. jest kolejnym krokiem w kierunku zbudowania mocnego podmiotu działającego w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Będziemy teraz przeprowadzali wszelkie formalności związane z rejestracją połączenia przez Sąd rejestrowy. Naszym głównym celem pozostaje zdobycie mocnej pozycji rynkowej w branży Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności w segmencie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wierzę, że przeprowadzone połączenie pozwoli nam zrealizować nasze plany rozwoju, bowiem dzięki tej transakcji uzyskamy efekty synergii, które wynikają z wykorzystania oraz wzajemnego uzupełnienia potencjału obu podmiotów, a także z optymalizacji i zwiększenia skali działania. Będziemy również dążyli do przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW w Warszawie.” – mówi Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A.

COLUMBUS CAPITAL S.A. otrzymała także informację od Columbus Energy S.A., że w dniu 04.01.2016 r. NWZA tej Spółki wyraziło zgodę na połączenie z COLUMBUS CAPITAL S.A. na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 26.10.2015 r.

Połączenie obu spółek było jednym z głównych celów Emitenta w jego zmodyfikowanej strategii rozwoju na lata 2015-2016. Spółka zamierza zwiększać swoje przychody poszukując nowych kanałów sprzedażowych i zawierając nowe umowy, w tym również na usługi doradcze i konsultingowe. Głównym celem długoterminowym dla COLUMBUS ENERGY S.A., bo tak będzie się nazywała Spółka po połączeniu, jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku firm działających w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii. Emitent planuje również prowadzić aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.

„Posiadamy szczegółowo określoną strategię rozwoju, którą będziemy realizowali w kolejnych latach. Chcemy być podmiotem transparentnym, potrafiącym skutecznie rozwijać swoje dwa główne segmenty biznesowe, a mianowicie Odnawialne Źródła Energii oraz działalność inwestycyjną. Przyjęliśmy zasadę, że każde nasze nowe przedsięwzięcie biznesowe powinno umożliwiać generowanie stałych przychodów. Bardzo dużą wagę będziemy również przykładali do systematycznego optymalizowania kosztów działalności, co będzie na pozwalało osiągać coraz lepsze wyniki finansowe.” – dodaje Zieliński.

Narastająco, po trzech kwartałach 2015 r. Grupa Kapitałowa COLUMBUS CAPITAL S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 472 tys. zł. Z kolei Columbus Energy S.A. osiągnęła w tym okresie zysk netto na poziomie 1.154 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 7.323 tys. zł.

Więcej informacji o Columbus Energy S.A. – columbusenergy.pl


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: