Aktualności spółki

COLUMBUS CAPITAL S.A. kończy 2015 r. wysokim zyskiem

16 lutego 2016 08:00

COLUMBUS CAPITAL S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, wypracowała w 4 kw. 2015 r. zysk netto w kwocie 805 tys. zł wobec straty rok wcześniej na poziomie 151 tys. zł. Emitent koncentruje obecnie swoje działania na zakończeniu procesu połączenia z Columbus Energy S.A. oraz poszukiwaniu nowych projektów inwestycyjnych.

Po czterech kwartałach 2015 r. Spółka zanotowała 1.275 tys. zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej było to 836 tys. zł. Osiągnięcie bardzo dobrego wyniku finansowego w minionym kwartale oraz całym ubiegłym roku było możliwe dzięki dokonaniu transakcji sprzedaży akcji własnych oraz akcji Columbus Energy S.A. Emitent zbył również posiadane udziały w spółce Columbus Tax & Law Sp. z o.o. Zarząd Columbus Capital S.A. chce w dalszym ciągu zwiększać ekspozycję Spółki na segment Odnawialnych Źródeł Energii oraz realizować nowe projekty, które spełniają ściśle określone kryteria inwestycyjne.

„Miniony rok był dla nas okresem wytężonej pracy nad wewnętrznym porządkowaniem Spółki oraz wyborem optymalnej ścieżki rozwoju. Podejmowane działania operacyjne, a także inwestycyjne pozwoliły nam zakończyć 2015 r. bardzo wysokim zyskiem. Obecnie pracujemy nad najważniejszym wydarzeniem w historii COLUMBUS CAPITAL S.A., jakim jest planowane połączenie z Columbus Energy S.A. Wierzymy, że fuzja dwóch podmiotów będzie ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia przez nas mocnej pozycji w branży Odnawialnych Źródeł Energii, a zwłaszcza na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jestem przekonany, że przyjęta przez COLUMBUS CAPITAL S.A. strategia rozwoju oraz jej konsekwentna realizacja pozwolą cały czas zwiększać wartość Spółki.” – ocenia Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A.

Decyzja o połączeniu COLUMBUS CAPITAL S.A. z Columbus Energy S.A. została podjęta przez Akcjonariuszy obu spółek podczas NWZA. Plan połączenia przyjęty w dniu 26.10.2015 r. zakłada, że połączenie obu podmiotów zostanie przeprowadzone w drodze przejęcia przez Spółkę COLUMBUS CAPITAL S.A. Spółki Columbus Energy S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na COLUMBUS CAPITAL S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. COLUMBUS CAPITAL S.A. wyemituje dla Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. 253.163.446 akcji serii E. Przyjęty parytet wymiany akcji ustalony na podstawie wycen obu podmiotów wynosi 11,6 akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. za 1 akcję Columbus Energy S.A.
„Połączenie z Columbus Energy S.A. pozwoli nam kontynuować rozwój segmentu Odnawialnych Źródeł Energii. Za główny cel stawiamy sobie być w gronie najważniejszych podmiotów działających na rynku fotowoltaiki. Columbus Energy S.A.

cały czas pozyskuje kolejne znaczące zlecenia na wykonywanie instalacji fotowoltaicznych. W minionym tygodniu podmiot ten podpisał umowę z instytucją kościelną o wartości ponad 1,5 mln zł na montaż instalacji w pięciu obiektach. Zagospodarowywanie kolejnych nisz rynkowych stwarza nam duże szanse dla dalszego rozwoju tego segmentu biznesowego. Nadal podtrzymujemy także nasze plany dotyczące przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW w Warszawie.” – przekonuje Zieliński.

Połączenie spółek COLUMBUS CAPITAL S.A. z Columbus Energy S.A. stanowi jeden z głównych celów Emitenta w jego zmodyfikowanej Strategii Rozwoju na lata 2015-2016. Spółka zamierza zwiększać swoje przychody poszukując nowych kanałów sprzedażowych i zawierając nowe umowy, w tym również na usługi doradcze i konsultingowe. Głównym celem długoterminowym dla COLUMBUS ENERGY S.A., bo tak będzie się nazywała Spółka po połączeniu, jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku firm działających w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii. Emitent planuje również prowadzić aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.

Więcej informacji o Columbus Energy S.A. – columbusenergy.pl


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: