Aktualności spółki

Badanie Columbus Energy: Ceny prądu najbardziej odczuwalne wśród podwyżek cen surowców

21 lipca 2022 13:06
Aż 70 proc. Polaków odczuło wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych w ciągu ostatniego roku – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Columbus Energy. Właściciele instalacji fotowoltaicznych rzadziej zgłaszali odczuwalność podwyżek cen energii.

Badanie konsumenckie, przeprowadzone na zlecenie Columbus Energy na przełomie marca i kwietnia br. wykazało, że zdecydowana większość Polaków odczuwa podwyżki cen w zakresie energii elektrycznej i cieplnej – przyznaje to 7 na 10 respondentów. Tylko co piąty badany twierdzi, że nie odczuwa wzrostu cen, a co dziesiąty nie ma zdania na ten temat.

Polacy wyraźnie odczuwają wzrost cen wszystkich surowców energetycznych. 69 proc. badanych potwierdza, że podrożała energia elektryczna, 68 proc. odczuwa wzrost cen gazu, a 58 proc. twierdzi, że więcej płaci za paliwa stałe (węgiel, ekogroszek, drewno, pellet).

Odczuwalność podwyżek cen energii a źródło ogrzewania domu

Odczuwalność podwyżek cen energii elektrycznej i cieplnej jest mocno skorelowana ze źródłem ogrzewania domów. Wzrost cen najczęściej zgłaszali właściciele domów ogrzewanych gazem – 79 proc. oraz węglem – 75 proc. W przypadku osób korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz tych, którzy ogrzewają dom energią elektryczną odczuwalność podwyżek zgłosiło o ok. 10 proc. mniej respondentów – odpowiednio 65 i 64 proc.

Udział wydatków na energię w budżetach domowych Polaków

Z badania wynika również, że prawie połowa Polaków (48 proc.) deklaruje, że wydatki na energię elektryczną i cieplną przekraczają 10 proc. ich domowego budżetu. Czterech na dziesięciu respondentów (39 proc.) uważa, że wydatki te nie przekraczają 10 proc. dochodów gospodarstwa domowego, a 13 proc. nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Odsetek osób przyznających, iż wydatki na energię przekraczają 10 proc. ich budżetu maleje proporcjonalnie do wysokości zarobków. Najliczniej potwierdzają to osoby najuboższe, z miesięcznymi dochodami do 2 000 zł netto – aż 63 proc. Tylko 1/4 osób z dochodami w przedziale od 8 000 do 10 000 zł przyznaje, że wydatki na energię przekraczają 10 proc. ich budżetu.

Odczuwalność wzrostu cen energii a posiadanie PV

Kolejnym, ciekawym wnioskiem wynikającym z badania jest fakt, iż właściciele instalacji fotowoltaicznych rzadziej zgłaszają odczuwalność podwyżek cen energii elektrycznej i cieplnej. W pierwszej grupie odczuwalność wzrostu cen potwierdza 62 proc. badanych, zaś w grupie drugiej, bez fotowoltaiki – 72 proc.

– Jak pokazało nasze badanie, podwyżki cen energii, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku, są mocno odczuwalne przez większość Polaków, a u blisko połowy respondentów wydatki na prąd i ogrzewanie przekraczają 10 proc. ich domowego budżetu – twierdzi Damian Różycki, prezes Columbus Obrót Sp. z o.o. – Badanie wyeksponowało też różnicę w odczuwaniu wzrostu cen energii pomiędzy osobami posiadającymi instalację fotowoltaiczną a tymi, którzy jej nie mają. Właściciele PV rzadziej zgłaszali odczuwalność podwyżek cen energii, co potwierdza, że inwestycja we własne źródło OZE jest sposobem na ochronę przed podwyżkami. Przy obecnych cenach energii i czekających nas kolejnych podwyżkach, warto zmienić myślenie na sumaryczny koszt posiadania energii w dłuższej perspektywie.

Powyższe informacje to pierwsza część wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Columbus Energy. W kolejnych częściach zostaną zaprezentowane m.in. strategie radzenia sobie z podwyżkami cen energii elektrycznej i cieplnej oraz ocena fotowoltaiki przez Polaków.

 

Szczegóły badania:

Badanie postrzegania fotowoltaiki oraz nastrojów i postaw konsumentów dotyczących cen energii elektrycznej i cieplnej.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Columbus Energy S.A. w terminie 2 marca – 6 kwietnia 2022 r. na próbie N = 1031 dorosłych Polaków. Próba badawcza posiada strukturę zbliżoną do reprezentatywnej grupy pełnoletnich konsumentów.

Badanie miało zasięg ogólnopolski i zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego (CATI).


Udostępnij w mediach społecznościowych:
Udostępnij na Facebook Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na Twitter Skopiuj link

Może Cię również zainteresować: